search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_vvd_301635

Veel vragen over Factory Outlet Center

De commissie Omgevingsbeleid heeft in de vergadering van 10 juni uitgebreid stilgestaan bij de plannen voor een Factory Outlet Center (FOC) langs de A28 bij Assen-Zuid. In de regio hebben deze plannen veel stof doen opwaaien. Dit bleek ook uit de verhalen van de 4 insprekers:

Inspreker P. Sluyter
Peter Sluter - voorzitter MKB Assen

Negatieve effecten op binnenstad

De insprekers doen een appèl aan de provincie Drenthe om de stekker uit het FOC-plan te trekken. Gevreesd wordt voor enorme daling van bezoekersaantallen in de binnenstad van Assen, winkelleegstand en verpaupering. De insprekers zijn niet tegen het openen van winkels zoals het FOC, maar dan wel in binnensteden.

Impactonderzoek van start

Uit het debat in de Statenzaal bleek dat er wisselend gedacht wordt over de plannen voor de FOC in Assen. Naast nadelen zijn er ook voordelen te bedenken, zo vindt een aantal partijen. Het creëren van extra werkgelegenheid is daar één van. De commissie dringt erop aan om in beeld te krijgen wat de impact van het outletcenter is, niet alleen op Assen maar op de hele regio. Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat op korte termijn gestart zal worden met een impactonderzoek. Wanneer het onderzoek is afgerond, zullen de uitkomsten ervan besproken worden in de commissie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen