Digitaal inspreken: hoe doet u dit?

Gepubliceerd op: 17 juni 2020 10:06

De komende periode vergaderen het Drents Parlement en de Statencommissies niet fysiek op het provinciehuis, maar digitaal. Op deze manier kunnen de vergaderingen door gaan terwijl de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal is. Dit betekent ook dat er bij de vergaderingen geen publiek aanwezig kan zijn. Het is daarom ook niet mogelijk om in persoon in te spreken.

Drie manieren om in te spreken

Het Drents Parlement biedt de komende tijd drie opties aan om in te spreken. Het is aan u om te bepalen welke optie uw voorkeur heeft.

Optie 1: Inspreken via een geschreven tekst

Om de digitale vergaderingen goed te kunnen volgen, heeft het Drents parlement een aantal afspraken gemaakt. Eén van deze afspraken is om de eerste termijn van het debat in de Statencommissie schriftelijk plaats te laten vinden. U kunt in de eerste termijn uw mening over een onderwerp dat op de agenda staat schriftelijk kenbaar maken. Uw bijdrage wordt naar alle fracties doorgestuurd en wordt op de website van het Drents parlement geplaatst.

Wilt u gebruik maken van de optie om schriftelijk in te spreken in de eerste termijn van een commissievergadering? Stuurt u dan een e-mail naar statengriffie@drentsparlement.nl.

Optie 2: Inspreken via het digitale vergadersysteem vanuit uw eigen huis

De tweede termijn van het debat van de commissie vindt digitaal plaats. U kunt vanachter uw eigen computer, laptop of tablet digitaal inspreken. Van de griffie ontvangt u per e-mail een uitnodiging met hierin een link naar de vergadering. U kunt met deze link tijdelijk deelnemen aan de commissievergadering, voor de periode van uw inspraak en voor mogelijke vragen van de commissieleden. U krijgt -net als in een fysieke vergadering- vijf minuten om uw mening kenbaar te maken aan de commissieleden over een onderwerp dat op de agenda staat.

Als u voor deze optie kiest, neemt de griffie contact met u op om u te helpen met de techniek. U heeft hier een eigen computer, laptop, of tablet voor nodig, mét camerafunctie.

Optie 3: Inspreken via het digitale vergadersysteem op het provinciehuis

U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van faciliteiten  op het provinciehuis om in te spreken in de digitale vergadering. Op het provinciehuis wordt uiteraard de 1,5 meter in acht genomen.

Indien u hiervoor kiest krijgt u hierbij van ons de benodigde ondersteuning, zodat alles goed verloopt. U bent verplicht van deze optie af te zien – conform de nationale maatregelen – bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of koorts.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Voor het digitale inspreken (optie 2 en 3) geldt: Meldt u zo snel mogelijk aan bij de griffie via statengriffie@drentsparlement.nl /0592-365519, maar uiterlijk de maandag vóór de vergadering om 12.00 uur. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe beter de griffie u kan helpen.

Heeft u vragen over het inspreken of andere zaken rondom het Drents parlement? Neemt u dan contact op met de griffie.