Afscheid en installatie

Gepubliceerd op: 15 december 2021 19:12

Na 10 jaar Statenlid geweest te zijn, nam Peter Zwiers tijdens de Statenvergadering van 15 december afscheid van het Drents Parlement. In zijn ontslagbrief gaf Peter aan dat hij het werk als volksvertegenwoordiger niet meer kan combineren met zijn baan. In de vergadering is uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Peter. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma stond in haar afscheidsspeech stil bij de highlights van Peter Zwiers als Statenlid.

Interruptiemicrofoon - Peter Zwiers

"Wat heb jij een onderwerpen voorbij zien komen én niet alleen voorbij zien komen, maar waar je stuk voor stuk je volledig in hebt gestort. Eigenlijk teveel om op te noemen, maar een paar wil ik niet ongemoeid laten, zoals Energiestrategie, verduurzaming, zonne-akkers, de salderingsregeling voor zonnepanelen maar ook de aansluiting van de N34 Klijndijk/Emmen-Noord. Kortom Peter, als de omgeving in het geding was, stond jij vooraan en zo hoort dat ook voor een volksvertegenwoordiger."
Jetta Klijnsma eindigde haar speech met de mededeling dat al deze jaren vol inzet als volksvertegenwoordiger er toe geleid hebben dat Peter Zwiers benoemd is tot lid in de orde van Oranje Nassau. Vanwege de coronamaatregelen kon niet de commissaris het lintje bij Peter opspelden, maar deed zijn vrouw dit.
Maar het afscheid was hiermee nog niet afgerond. Peter was één van die initiatiefnemers van het project 'Muziek in de Staten'. Daarnaast heeft hij het ook voor elkaar gekregen om de piratenmuziek op de Werelderfgoedlijst geplaats te krijgen. Om die reden vond speciaal voor de gelegenheid 'Piratenmuziek in de Staten' plaats, met een optreden van zangeres Monica West.


Peter Zwiers wordt opgevolgd door Fenneke Mensen-Maat. Fenneke heeft in de afgelopen periode al ervaring opgedaan als bijzonder commissielid bij de PvdA. Als Statenlid zal zij zitting nemen in de commissie Omgevingsbeleid. In de Statenvergadering is zij officieel geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten.