Benoeming 'commissieleden, niet zijnde Statenleden'

Gepubliceerd op: 02 juli 2019 16:07

In de Statenvergadering van 3 juli zijn 7 commissieleden, niet zijnde Statenleden benoemd. Deze leden zijn geen lid van Provinciale Staten, maar vertegenwoordigen in een Statencommissies wel een fractie.

Benoemd zijn:

  • mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66) - commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
  • mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie) - commissie Omgevingsbeleid
  • mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) - commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
  • de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) - commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
  • mevrouw S.J. Peeks-Niemeijer (Partij voor de Dieren) - commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
  • de heer A.J. Voerman (OpDrenthe) - commissie Omgevingsbeleid
  • de heer R. Wiersema (Sterk Lokaal) - commissie Omgevingsbeleid

Benoeming bijzondere commissieleden