search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Zes moties na haar eerste termijn begrotingsbehandeling

Op dit moment bespreekt het Drents parlement de begroting 2018. Na de inbreng van de fracties in de eerste termijn zijn er 6 moties ingediend.

  • Motie: "Plan van aanpak stimuleren biologische boeren", ingediend door de SP, D66, GroenLinks en PvdA. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om te komen tot een plan van aanpak om biologisch boeren in Drenthe te stimuleren.
  • Motie: "Formule 1 naar TT Circuit Assen", ingediend door VVD en PVV. Gedeputeerde Staten worden hiermee verzocht samen met stakeholders maximale lobby te voeren om de Formule 1 naar Assen te halen.
  • Motie: "Provinciale en nationale vlag in Statenzaal", ingediend door VVD, 50PLUS en PVV. Hiermee wordt het presidium verzocht stappen te ondernemen die ertoe leiden dat in de Statenzaal zowel de provinciale als de nationale vlag zichtbaar worden gemaakt.
  • Motie: "Wiet Drenthe", ingediend door D66 en Sterk Lokaal. Het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om met een open houding samen te werken met agrarische ondernemers die interesse hebben om in de toekomst via legale wegen wiet te telen.  
  • Motie: "Jaarlijkse integriteitsdag", ingediend door ChristenUnie, CDA, 50PLUS, VVD en Sterk Lokaal. In de motie wordt uitgesproken voortaan een jaarlijkse integriteitsdag van de Provinciale en Gedeputeerde Staten te houden.
  • Motie: "Keurmerk veilig buitengebied", ingediend door ChristenUnie, D66, Sterk Lokaal en 50PLUS. Gedeputeerde Staten worden hiermee verzocht om in overleg met o.a. het RIEC Noord en de Drentse gemeenten om te onderzoeken op welke wijze aandacht gevraagd kan worden voor criminele activiteiten in het buitengebied.

Na de tweede termijn worden de begroting en deze moties in stemming gebracht.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen