search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Informatiebijeenkomst Wet natuurbescherming

De leden van het Drents parlement zij uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de implementatie van de Wet natuurbescherming. Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 januari.

Naar verwachting treedt op 1 juli 2016 de Wet natuurbescherming in werking. De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet worden samengevoegd tot één nieuwe wet. De taken en bevoegdheden zijn daarmee op
Europees en landelijk niveau vastgelegd voor de natuurgebieden, planten- en diersoorten, inclusief de bepalingen over de jacht en houtopstanden.

De beperkte ruimte die de wet biedt, wil de provincie graag samen met de betrokken partijen invullen.Natuur

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen