search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Dialoog retailagenda

De leden van het Drents parlement gaan op 13 januari in gesprek met het college van Gedeputeerde Staten over de nog op te stellen Retailagenda Drenthe 2016-2020.

De retailmarkt is volop in ontwikkeling. Het is een complexe markt, waar grote financiële belangen liggen en waar vele partijen bij betrokken zijn. De provincie Drenthe is één van de partners. De vraag is wat de provincie de komende jaren wil doen, passend bij de provinciale rol, positie en mogelijkheden.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen