search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

VVD en CDA: "Afvalbedrijf Attero"

Op 6 april hebben de fracties van VVD en CDA vragen gesteld over Attero. 

"In het Financieele Dagblad van 3 april jl. werd aandacht besteed aan investeerder Waterland die in 2013 het afvalbedrijf Attero overnam. In het artikel van Gijs den Brinker wordt vanaf het moment van overname door Waterland de bedrijfsvoering geschilderd. Harde keuzes worden gemaakt en verliesgevende onderdelen worden verkocht. Vanuit heel Europa wordt volgens deze journalist met afval 'gesleept' om in Nederland verbrand te worden. Volgens het artikel draagt Waterland in 2014 reeds gesloten stortplaatsen over aan de overheid waardoor een deel van geld, dat gereserveerd was voor onderhoud van die stortplaatsen, vrijkomt. De voormalige aandeelhouders zouden zich bekocht voelen. In het artikel wordt ook de moderne recyclingfabriek in Wijster genoemd die als onderdeel van Waterland mogelijk verkocht gaat worden.

Bij de verkoop van Attero aan Waterland in 2013 waren bestuurders en Provinciale Staten er zelf bij. Dat vervolgens de nieuwe eigenaar succesvol heeft geherstructureerd is de verdienste van de nieuwe eigenaar. Maar wat zijn de gevolgen van de huidige situatie voor Drenthe als het gaat om behoud van werkgelegenheid, beheersing van verwerkte afvalstoffen en garanties van voldoende financiële stortingen gedurende de komende jaren in het fonds nazorg stortplaatsen?

Daarom hebben de Statenfracties van VVD en CDA de volgende vragen:

  • Hoe kijkt het College van GS, met de wetenschap van nu, terug op het onderhandelingsresultaat met Waterland in 2013;
  • Is dit reden om in voorkomende gelijksoortige onderhandelingen rendementsaanspraken in de contracten op te nemen;
  • Kan GS blijvend garanderen dat de activiteiten in Wijster binnen de geldende wetgeving blijven passen, ook nu er nieuwe eigenaren zijn; Zo nee, waarom niet?
  • Kan GS garanderen dat de stortingsverplichtingen in het fonds nazorg stortplaatsen ook in de nieuwe situatie kunnen worden nagekomen;
  • Zo ja, waarop is dat antwoord gebaseerd. Zo nee, waarom niet?

namens de CDA-Statenfractie, Siemen Vegter

namens de VVD-Statenfractie, Jan Smits"

Betrokken statenleden

Vegter
Dhr. S.J. Vegter Statenlid MEER INFO
Smits
Dhr. J. Smits Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen