search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: 'Werkgelegenheid Shell'

Op 17 september heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over werkgelegenheid.

"Met genoegen heeft de VVD-fractie kennis genomen van het voornemen van Shell om te willen investeren in de activiteiten in Nederland. Er wordt gesproken over 200 nieuwe banen in de New-Energies-hub, investering van 200 miljoen euro in een nieuwe Shell-campus in Den Haag en versterking van de R&D activiteiten in Amsterdam. Al eerder heeft de VVD het college erop gewezen dat de ontwikkelingen rondom gaswinning gevolgen kunnen hebben voor de Noordelijke werkgelegenheid bij NAM en Gasunie en aanleverende bedrijven. Het ligt voor de hand om te zoeken naar vervangende activiteiten waarbij de kennis en kunde van het bestaande personeel kan worden benut.De VVD-fractie is van mening dat de keuze van Shell voor Nederland ook kansen biedt voor onze regio om de eerdergenoemde nadelige werkgelegenheidseffecten te compenseren. Vandaar dat wij nu het college willen vragen of zij het met onze analyse eens is en of er door het college actief werk wordt gemaakt van de investeringsbereidheid bij Shell om vervangende activiteiten (en daarmee vervangende werkgelegenheid) naar Drenthe te laten komen. Wij ontvangen graag schriftelijk antwoord op deze vragen.

Namens de fractie van de VVD,

Paul Moltmaker

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen