search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: Gasbesluit van de regering

Op 5 april heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over het gasbesluit van de regering.

"Uit de media vernamen wij deze week dat minister Wiebes heeft besloten dat de gaskraan geheel moet worden dichtgedraaid. Uiteraard is dat vanuit het oogpunt van veiligheid voor Groningen en Drenthe een positief vooruitzicht. Echter de VVD-fractie maakt zich wel zorgen over de gevolgen van dit besluit voor de Noordelijke werkgelegenheid. Immers NAM en Gasunie zijn twee grote werkgevers in onze regio en met het verdwijnen van de activiteiten rond de gaswinning zullen bij deze bedrijven -maar ook een groot aantal toeleveranciers- werkgelegenheidseffecten te verwachten zijn.

Het lijkt ons noodzakelijk om spoedig de verschillende toekomstscenario's in beeld te brengen voor de Noordelijke regio en deze in Den Haag bespreekbaar te maken, liefst in een gezamenlijke geco├Ârdineerde actie vanuit de drie Noordelijke provincies.

Daarom heeft de VVD de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Deelt u onze verwachting dat het gasbesluit gevolgen zal hebben voor de regionale werkgelegenheid?
  • Bent u bereid om in gesprek te gaan met de NAM en de Gasunie om de scenario's te verkennen?
  • Kunt u aangeven of u -naar aanleiding van een dergelijke verkenning- gesprekken met het ministerie wilt aangaan in gezamenlijk Noordelijk verband om (overheid-) werkgelegenheid voor onze regio te waarborgen?
  • Kunt u Provinciale Staten informeren over uw voornemens in dezen en over de voortgang in dit proces?

De VVD-fractie wacht met belangstelling de beantwoording van deze vragen af.

Hoogachtend,

Paul Moltmaker,

Fractie VVD-Drenthe"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen