VVD: "Bereikbaarheid Groningen Airport Eelde"

Gepubliceerd op: 16 november 2023 16:11

De fractie van de VVD heeft op 16 november vragen gesteld over de bereikbaarheid van Groningen Airport Eelde.

"Wij constateren toenemende bedrijvigheid rondom Groningen Airport Eelde, die aantoont dat de regio in ontwikkeling is en steeds aantrekkelijker wordt voor bedrijven en kennisinstellingen. Zo zien we een groei van het aantal studenten van mbo (o.a. Drenthe College, Noorderpoort en Alfa College ), hbo en universiteit die onderwijsactiviteiten op -en rond het vliegveld uitvoeren. Dit aantal zal op de korte, middellange -en lange termijn, mede door de ontwikkelingen rondom bedrijventerrein Bravo, alleen maar toenemen. Deze positieve ontwikkelingen gaan echter gepaard met groeiende zorgen omtrent de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het vliegveld en het aangrenzende bedrijventerrein. Gezien het stijgend aantal vliegbewegingen en de toename van openbaar vervoergebruikers, vooral studenten en passagiers, is het van belang dat er maatregelen worden getroffen om de veiligheid te borgen en de bereikbaarheid te vergroten. Het Tweede Kamerlid Koerhuis heeft recentelijk twee moties ingediend in de Tweede Kamer, welke zijn aangenomen, die oproepen tot investeringen in de weginfrastructuur (6,5 miljoen) en het onderzoeken van mogelijkheden om de bereikbaarheid van Airport Eelde te vergroten. Graag zouden wij in dit kader enkele vragen willen stellen om een beter beeld te krijgen van de huidige stand van zaken:

  • Is het college op de hoogte van de zorgelijke situatie omtrent de veiligheid bij de bushalte nabij het vliegveld?
  • Kunt u ons informeren over de huidige status van de toegezegde investering van 6,5 miljoen euro in de weginfrastructuur rondom het businesspark nabij Groningen Airport Eelde? Welke specifieke maatregelen zijn gepland of reeds in uitvoering?
  • Hoe verloopt het onderzoek naar het vergroten van de bereikbaarheid van Airport Eelde door middel van snelbussen en extra busplatformen? Zijn er reeds concrete plannen of voorstellen die u met ons kunt delen?
  • Worden er in de investeringen in de weginfrastructuur en de onderzoeken om de bereikbaarheid van Airport Eelde te vergroten ook stappen ondernomen om de verkeersveiligheid voor voetgangers en OV-gebruikers te waarborgen?


Namens de fractie van de VVD,
Kees Vianen
Annigje Udinga"