search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "Zonnepanelen op landbouwgronden"

De VVD heeft op 20 maart schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke plaatsing van zonnepanelen op Drentse landbouwgronden.

"Uit signalen die wij hebben ontvangen blijkt dat o.a. bij de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Aa en Hunze aanvragen zijn gedaan door agrariërs voor het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgronden. Het zou gaan om ca 900 hectare in de Veenkoloniën.

De VVD is een partij die het vrije ondernemerschap hoog in het vaandel heeft staan. Maar we kijken daarbij wel naar mogelijke consequenties van ontwikkelingen.

Het plaatsen van zonnepanelen op goede landbouwgrond veroorzaakt het uit productie nemen van vruchtbare hectaren landbouwgrond. Dit heeft gevolgen voor het aanleveren van voldoende producten aan toeleveranciers zoals AVEBE en de Suikerunie.

Aangezien er de afgelopen jaren al veel grond als landbouwgrond is onttrokken om er natuur op aan te leggen, zijn wij van mening dat we vooraf goed na moeten denken over het plaatsen van zonnepanelen op goede landbouwgronden.

De VVD wil uitbreiding van duurzame energie-opwekking niet in de weg staan. Maar we zien vooral plaats voor zonnepanelen op daken van huizen, (bedrijfs)gebouwen, langs snelwegen en op nog te ontwikkelen en braakliggende terreinen. Het zonneveld op de voormalige vloeivelden van Avebe is hiervan een goed voorbeeld.

Op dit moment is de provincie druk bezig met de revisie van de Omgevingsvisie. Tot op heden is dit onderwerp nog niet aan de orde geweest in Provinciale Staten. Er is wel al een begin gemaakt met het proces bij de bijeenkomst over energielandschappen die onlangs heeft plaats gevonden. Gezien de actualiteit (de reeds lopende aanvragen) is het echter van belang om met elkaar op korte termijn het beleid vast te stellen m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen.

De VVD acht het niet wenselijk langer te wachten op beleid op dit onderwerp. Wij wensen duidelijkheid op korte termijn aangaande het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgronden.

Bovenstaande brengt ons tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Bent u op de hoogte van de vele aanvragen van agrariërs in de Veenkoloniën voor het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond?
  2. Wat is uw visie op deze ontwikkeling?
  3. Hoe moeten gemeenten nu omgaan met het beoordelen van deze aanvragen, biedt de huidige omgevingsverordening voldoende houvast?
  4. Bent u bereid om dit onderwerp te prioriteren bij de herziening van de Omgevingsvisie? En nu al, vooruitlopend op de herziening, hierover een standpunt in te nemen en voor te leggen aan de Provinciale Staten?
  5. Wanneer kunnen wij van u een voorstel verwachten, rekening houdende met het afhandelen van de huidige aanvragen en de termijnen van de Algemene Wet Bestuursrecht?

Wij zien uw reactie graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD Statenfractie,

Jan Luuk Stel

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen