search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "Vitaal Platteland, regeling tweede tender 2015"

Op 19 september heeft de VVD-fractie vragen gesteld over de Provinciale regeling tweede tender 2015 Vitaal Platteland voor Drenthe.

 "Ons bereiken berichten dat er teleurstelling en boosheid heerst omdat de Provincie heeft besloten om in 2015 geen tweede tender Vitaal Platteland uit te schrijven. Inwoners van onze provincie hebben veel tijd en energie gestoken in een aanvraag om nu bij de tweede tender een goede kans te maken op subsidie voor hun initiatief. In dit proces zijn zij ook ondersteund door gemeenten en derden. Bij betrokkenen zijn verwachtingen gewekt die nu niet door de Provincie worden nagekomen.

Dit vindt de VVD een slechte zaak.

De VVD ondersteunt overigens de keuze van de Provincie voor een andere manier van ondersteuning van inwonersinitiatieven. Waarbij de regeling wordt gekoppeld aan gemeentelijke leefbaarheidsfondsen en initiatieven. Maar de VVD vindt wel dat er een overgangsregeling zou moeten komen.

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Bent u op de hoogte van de teleurstelling die leeft bij initiatiefnemers die werkten aan een plan voor de tweede tender Vitaal Platteland 2015?
  2. Bent u bereid om hen een mogelijkheid te bieden plannen alsnog in te dienen zodat alle moeite van de betrokken partijen niet voor niets is geweest? Bijvoorbeeld met een overbruggingsregeling die op korte termijn ingaat?

Wij zien uw reactie graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD Statenfractie,

Liesbeth Staal

Willemien Meeuwissen"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen