search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "Verkeersveiligheid op provinciale wegen"

Op 27 maart heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over verkeersveiligheid op provinciale wegen.

"Wij hebben kennis genomen van de uitkomsten van een groot wegenonderzoek van RTL Nieuws. Zij hebben in samenwerking met de TU Delft de kans op zware ongelukken berekend op provinciale en rijkswegen. Landelijk blijken de provinciale wegen het gevaarlijkst te zijn. Gemiddeld zijn ze 3 keer gevaarlijker dan rijkswegen. Maar liefst 1 op de 5 verkeersdoden (20%) valt op provinciale wegen. Dat terwijl die wegen slechts goed zijn voor 6% van het Nederlandse wegennetwerk. Over de periode 2014-2016 steeg het aantal dodelijke slachtoffers daar zelfs. Deze stijgende trend was de afgelopen jaren ook in Drenthe zichtbaar. Met gericht beleid wordt getracht dit tij te keren. O.a. middels het programma 'Samen op weg naar nul'. Uit onderzoek blijkt tevens dat het geven van voorlichting niet de oplossing is voor het terugdringen van het aantal zware ongelukken. Met name de fysieke maatregelen aan de weg zijn effectief en werpen hun vruchten af. Dit in tegenstelling tot voorlichtingscampagnes, waarvan de effectiviteit niet vaststaat. Het landelijke beeld is dat er beduidend meer geld nodig is om de provinciale wegen aan te pakken.

Naar aanleiding hiervan hebben wij aan u de volgende vragen:

  • Kent u het onderzoek en onderschrijft u de uitkomsten?
  • Werpt het gerichte beleid van de provincie Drenthe om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen inmiddels zijn vruchten af?
  • Zo ja, wat zijn naar uw mening daarbij de meest effectieve maatregelen?
  • Zo nee, wat is hiervoor uw verklaring? Hoe gaat u in dat geval het beleid aanpassen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de VVD,

Johan Baltes"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen