search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "Inzet politie op het platteland"

Op 15 juni heeft de fractie van de VVD schriftelijke vragen gesteld over de inzet van politie op het platteland.  

"Evenals de fractie van het CDA heeft ook de VVD Statenfractie kennis genomen van de publicaties in landelijke en regionale media aangaande de inzet van de politie op het platteland. In een rapport, getiteld "Vanaf de zijlijn bekeken" geven twaalf commissarissen van de Koning aan zich ernstige zorgen te maken over "het politieloze platteland", waar een "luilekkerland voor criminelen" ontstaat.

Naast de insteek van de CDA Statenfractie, waarop de VVD Statenfractie zich volledig aansluit, viel het onze fractie op dat daags na de publicatie van het rapport door de voorzitter van de veiligheidsregio Drenthe, burgemeester Marco Out van Assen, werd aangegeven dat hij voor wat betreft Drenthe zich niet herkent in de situatie die in het eerdergenoemde rapport wordt voorgesteld.

De VVD Statenfractie vindt het opmerkelijk dat twee Drentse overheidslagen met zo'n verschillende insteek publiceren over veiligheid en politie-inzet op het Drentse platteland.

Dit leidt vanuit de VVD Statenfractie tot de volgende vragen:

  1. Aan de totstandkoming van het rapport is meegewerkt door de heer J. Bos, kabinetschef van de Drentse CDK. Nergens in het rapport wordt een nuancering gemaakt met betrekking tot de veiligheidssituatie in Drenthe. Kunnen wij er derhalve vanuit gaan dat u de inhoud van dit rapport als representatief beschouwt voor de provincie Drenthe?
  2. Is de voorzitter van de veiligheidsregio Drenthe betrokken geweest bij de totstandkoming van dit rapport, bijvoorbeeld door hem te laten reageren op één van de concept-versies van het rapport?
  3. Met zijn reactie (DvhN 14-06-17) haalt de voorzitter van de Drentse veiligheidsregio volgens ons nogal de angel uit uw rapport, in ieder geval voor wat betreft Drenthe. Hoe ziet u dit?
  4. Wat is nou waar in Drenthe? "Politieloos platteland" of "geen vrijplaats voor criminelen"?
  5. Zou het voor het fundament en de zeggingskracht van het rapport niet beter geweest zijn wanneer tijdens de totstandkoming ervan meer zou zijn samengewerkt met bijvoorbeeld de Veiligheidsregio's en regionale politiechefs?

Namens de VVD Statenfractie

Jan Smits"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen