VVD: "Heide Expres in Westerveld"

Gepubliceerd op: 06 mei 2019 10:05

Op 6 mei heeft de fractie  van de VVD vragen gesteld over de Heide Expres in Westerveld. 

"De recreatie- en toerismesector is belangrijk voor Drenthe. Als provincie ondersteunen we deze sector op allerlei manieren, o.a. door ruimte te bieden voor recreatiebedrijven en mee te denken hoe hun gebouwen en activiteiten goed ingepast kunnen worden in de omgeving. Daarbij vinden we het belangrijk dat inwoners en toeristen kunnen genieten van de Drentse natuur en cultuurhistorie. Iets waar we trots op zijn en dat we graag willen uitdragen. Nu vernamen wij dat de gemeente Westerveld voornemens is om de inzet van de Heide Expres, een oude legertruck waarmee toeristen en groepen worden rondgereden in het Holtingerveld, onmogelijk te maken. Wij zien daarvan niet de reden en vinden dit onbegrijpelijk. De provincie heeft ontheffing verleend om met dit voertuig op de provinciale weg te rijden. En de gemeente deed dit voorheen ook; dat was eerder geen probleem. Aangezien het verbieden van dit voortuig door de gemeente Westerveld een beweging is die tegengesteld is aan waar wij in Drenthe voor staan, namelijk het bevorderen van recreatie en toerisme, het ondersteunen van ondernemers en het toegankelijk maken van natuur en cultuurhistorie, hebben wij de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Bent u het eens met de VVD, maar ook met de ondernemers uit het dorp, dat inzet van de Heide Expres een goede manier is om toeristen en groepen kennis te laten maken met de natuur en de cultuurgeschiedenis van het Holtingerveld en dat dit bijdraagt aan de recreatie-economie in het gebied?
  • Bent u bereid zich in te spannen om de gemeente Westerveld op andere gedachten te brengen, opdat zij, net als de provincie, het rijden in deze oude legertruck blijven toestaan?

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD Statenfractie,

Willemien Meeuwissen"