search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

VVD: "Gesubsidieerde glasvezel voor basisscholen"

Op 19 januari heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over gesubsidieerde glasvezel voor basisscholen.

"De VVD Statenfractie heeft via RTV Drenthe kennis genomen dat basisscholen in Oost Drenthe (Veenkoloniën) geen gebruik meer maken van het gesubsidieerde glasvezelnetwerk dat 12 jaar geleden werd aangelegd. Dit glasvezelproject had destijds als doel: Snel internet voor een acceptabele prijs. De provincie Drenthe heeft hieraan een financiële bijdrage geleverd van € 200.000,--. Het totale project heeft 2,2 miljoen euro gekost. Volgens de reportage maken scholen geen gebruik meer van dit glasvezelnetwerk omdat het abonnement te duur is geworden. Na het aflopen van de subsidie heeft de netwerkbeheerder de kosten van de aansluiting meer dan verviervoudigd. Te weten van € 90,-- naar maar liefst € 400,-- per aansluiting per maand. Dit kostte sommige basisscholen duizenden euro's per maand waardoor men noodgedwongen andere keuzes heeft gemaakt en het glasvezelnetwerk nu ongebruikt in de grond ligt. Vanwege het huidige digitale tijdperk kunnen de basisscholen niet meer om snel en zwaar internet heen.

De VVD Statenfractie is van mening dat alle scholen gebruik moeten kunnen maken van een betaalbaar glasvezelnetwerk. Dit leidt vanuit de VVD Statenfractie tot de volgende vragen:

  • Hoe zat de constructie mbt de subsidieverlening destijds in elkaar? Wat was de toezicht of invloed van de provincie mbt dit project? Wat is de huidige rol van de provincie mbt dit netwerk?
  • Waren er geen voorwaarden gesteld aan de netwerkbeheerders om de tarieven betaalbaarte houden?
  • Is het voor huidige glasvezelinitiatieven mogelijk om gebruik te maken van dit glasvezelnetwerk en/of deze over te nemen? Kan de provincie hierbij een sturende of bemiddelende rol innemen?
  • Is er een verband te leggen met de huidige subsidiestromen en –voorwaarden voor snel internet, die hieraan verbonden zijn?
  • Kunnen we voor wat de toekomst betreft lering trekken uit deze kwestie?

De VVD ziet de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Willemien Meeuwissen

fractievoorzitter VVD Statenfractie"

Betrokken statenleden

Meeuwissen-Dekker
Mevr. W.M Meeuwissen-Dekker Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen