search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "fietsbrug over N48 in gemeente De Wolden"

Op 19 mei heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over de fietsbrug over de N48 in de gemeente De Wolden.

"Hedenochtend vernamen wij in het DvhN over de situatie m.b.t. de fietsbrug over de N48 in de gemeente de Wolden. In dit artikel staat vermeld dat de provincie tegen de aanleg van een fietspad is op het bestaande ecoduct. Als één van de argumenten wordt genoemd de mogelijke komst van wolven en edelherten die niet samen zouden gaan met fietsers.

Naar aanleiding hiervan hebben wij aan u de volgende vragen:

  • Klopt het dat de provincie tegenstander is van het zgn. dubbelgebruik van het bestaande ecoduct?
  • Zo ja, welke (ecologische) argumenten heeft u hiervoor?
  • Zijn er wat u betreft nog andere alternatieven denkbaar dan het aanleggen van een aparte (veel duurdere) fietsbrug?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de VVD,

Johan Baltes"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen