search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "Bedrijfsvoering Aterro"

De fractie van de VVD heeft op 24 maart schriftelijke vragen gesteld over de bedrijfsvoering binnen Aterro.  

"In de afgelopen dagen hebben ons via de media verschillende berichten bereikt met betrekking tot de bedrijfsvoering binnen Attero. Uit onderzoek door de FNV blijkt ondermeer dat drie van de vier werknemers geen vertrouwen heeft in de bedrijfsvoering binnen Attero. Deze bedrijfsvoering wordt in het onderzoek betiteld als kil en niet gericht op toekomstige investeringen. Voor verdere informatie over dit onderzoek verwijs ik u naar de website van de FNV.

Voor de fractie van de VVD is de continuïteit van Attero een kwestie van het hoogste belang. Een gezonde en op de toekomst gerichte bedrijfsvoering is noodzakelijk onder andere om de in het nazorgplan gestelde doelen te kunnen realiseren. Tevredenheid en betrokkenheid onder de medewerkers zijn belangrijke pijlers onder een gezonde bedrijfsvoering.

Naar aanleiding van deze berichten stelt de VVD-fractie de volgende vragen aan uw college:

  1. Welke duiding geeft het College van GS aan de recent verschenen berichten?
  2. Ziet het College in de verschenen berichten een toename van het risico op een gezonde en op de toekomst gerichte bedrijfsvoering binnen Attero? Zo ja, welke maatregelen is het College van plan te gaan nemen om dit toegenomen risico te gaan beheersen? Zo nee, waarom niet?
  3. Ziet het college in de verschenen berichten aanleiding om in contact te treden met de directie van Attero en/of de FNV? Zo nee, waarom niet?
  4. Ziet het College voor zichzelf een bemiddelende rol in het arbeidsconflict tussen de Attero directie en de FNV? En is het College bereid om een bemiddelende rol te willen oppakken indien dit opportuun zou zijn?
  5. Beschikt het College over de mogelijkheid om in het licht van de recente ontwikkelingen en publicaties aan Attero additionele eisen op te leggen? Zo ja, welke eisen zijn dit?

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van de VVD Drenthe,

Jan Smits"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen