search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Voorlopig afsluitend debat FOC

Tijdens de laatste Statenvergadering van 2016 vond een (voorlopig) afsluitend debat plaats over het Factory Outlet Center.

Eerder heeft de commissie Omgevingsbeleid al gesproken over de vestiging van een Factory Outlet Center (FOC) bij Assen. De aanleiding hiervoor was het verzoek van de gemeente Assen om de provinciale Omgevingsvisie aan te passen. De huidige Omgevingsvisie staat geen winkelruimte buiten stedelijk gebied toe.

De bespreking in de Commissie Omgevingsbeleid is voor het Asser college aanleiding geweest om het FOC-initiatief in samenhang te willen bezien met andere ontwikkelingen in deToeristisch Recreatieve Zone. Het Asser college heeft om die reden haar verzoek om de Omgevingsvisie aan te passen, ingetrokken.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen