search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Voldoende steun voor 'Startnotitie partiële verdubbeling N34'

De N34 is een belangrijke nationale en regionale verbinding in onze provincie. Gezien de doorstroming bij Gieten, de verkeersintensiteit op de weg, het economisch belang en de mate en ernst van de ongevallen op de N34, heeft het Drents parlement in 2016 het college van Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen om onderzoek te doen naar de knelpunten op deze weg.

Op basis van deze en andere onderzoeken heeft GS besloten om een verkenning te starten naar de partiële verdubbeling van de N34 op het gedeelte tussen Emmen en de aansluiting bij de A28. Een (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 is complex en heeft grote de impact op de omgeving. Dit vraagt om een uitgebreid 'omgevingsproces'.  

In de commissievergadering van 19 september 2018 heeft de commissie Omgevingsbeleid gesproken over de Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34. Voorgesteld wordt om in de initiatieffase de doelstelling, eisen en wensen voor de verdubbeling ven de N34 op te halen.

In de Statenvergadering van 3 oktober stemde een meerderheid van het Drents parlement in met deze Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 (voor: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS, Sterk Lokaal).

 

 

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen