search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Vier moties na eerste termijn begrotingsbehandeling

Op dit moment bespreekt het Drents parlement de begroting 2017. Na de inbreng van de fracties in de eerste termijn zijn er 4 moties ingediend.

  • Motie: Biologische landbouw, ingediend door de SP. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om een actieplan Biologische landbouw op te stellen.
  • Motie: Koploperproject, ingediend door D66. Gedeputeerde Staten worden verzocht middelen beschikbaar te stellen voor een zogenoemd Koploperproject, waarmee mkb'ers ondersteund worden in duurzaam ondernemen.
  • Motie: Maatregelen bestrijdingsmiddelen in grondwater, ingediend door GroenLinks. De fractie verzoekt het college om extra maatregelen te treffen tegen bestrijdingsmiddelen in gebieden waar grond- of oppervlaktewater gebruikt wordt voor drinkwater.
  • Motie: Verduurzaming van de tuinbouw, ingediend door GroenLinks. In de motie wordt het college verzocht om de verduurzaming van de tuinbouw een nadrukkelijke rol te geven.

Na de tweede termijn worden de begroting en deze moties in stemming gebracht.

Gerelateerd nieuws

Besluit 09 november 2016

Parlement stemt in met Begroting 2017

Op woensdag 9 november heeft het Drents parlement ingestemd met de begroting. In de begroting staat wat de plannen voor 2017 zijn, welke activiteiten hiervoor worden uitgevoerd en wat dit kost. Lees verder in: Parlement stemt in met Begroting 2017 MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen