search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

Vacature: Statenonderzoeker

De Statengriffie doet onderzoek voor Provinciale Staten.

De Statengriffie is op zoek naar een Statenonderzoeker (0,7 fte)

Jouw functie

Je speelt actief in op actuele ontwikkelingen binnen de samenleving en openbaar bestuur. Je vertaalt deze ontwikkelingen naar heldere informatie en adviezen, die bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming door Provinciale Staten (PS). Je werkt met een grote mate van zelfstandigheid en hebt veel contacten met politici, ambtenaren en maatschappelijke instellingen.

Als onderzoeker bestaan je werkzaamheden uit de volgende taken: je:

 • levert ondersteuning bij het analyseren van Europese, landelijke, politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op de beleidsterreinen van de provincie en brengt op onderdelen de consequenties voor de positie, rollen en agenda van PS in beeld.
 • adviseert (leden van) PS over het gebruik van de hen ter beschikking staande mogelijkheden van onderzoek.
 • ten behoeve van het verbeteren van de informatiepositie van PS adviseer je over kaderstelling, controle en vertegenwoordiging door PS. Hiertoe voer je o.a. de volgende onderzoeksopdrachten uit:
 • analyseren van (strategische) beleidsvoorstellen van GS en derden en/of de planning en control documenten en je stelt hierover oplegnotities op.
 • evaluatie van lopend beleid (onder andere via de inzet van het Drents panel).
 • beantwoorden van onderzoeksvragen van PS in zogenaamde flexnotities.
 • onderzoek naar en ten behoeve van de werkwijze van PS.
 • ondersteuning van PS bij (benoemde) grote projecten en verbonden partijen.
 • stimuleert PS om zodanig gebruik te maken van hun onderzoeksmogelijkheden dat bestuurlijke daadkracht, participatie van burgers en een heldere profilering van PS met elkaar samenvallen.
 • draagt bij aan een herkenbare positie van PS en de Statengriffie voor onder meer inwoners, instellingen en de provinciale ambtelijke organisatie.
 • ontwikkelt programma's voor statenbijeenkomsten zoals Statenontmoetingen en masterclasses en borgt de resultaten hiervan in Statenmemo's.
 • is vraagbaak voor Statenleden, de provinciale ambtelijke organisatie en externen.
 • begeleidt Statenwerkgroepen.

Jouw profiel

 • Hbo+ of academische opleiding, bij voorkeur met een sociaalwetenschappelijke achtergrond (bijvoorbeeld bestuurskunde of politicologie).
 • Kennis van onderzoeksmethoden en technieken.
 • Analytisch vermogen; in staat op basis van (kwantitatieve) analyse beleidsvoorstellen snel te doorgronden.
 • Onderzoeksvaardigheden, waaronder het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit diverse databestanden en anderen bronnen. Kennis van SPSS is gewenst.
 • Brede en/of specialistische kennis van-, en ervaring met openbaar bestuur. Kennis van planning en controlvraagstukken van overheden/provincies of de bereidheid die kennis eigen te maken is een pré.
 • Vaardigheid in het inschatten van de politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Vaardigheid om zich, in de context van de functie, staande te houden in een politieke en bestuurlijk complex krachtenveld, zodanig dat invulling gegeven wordt aan de rol van belangenbehartiger van PS.

Competenties

Je bent in staat visie te ontwikkelen en kunt omgaan met strategische, complexe vraagstukken die je weet te vertalen naar voor de staten relevante informatie (o.b.v. onderzoek) en je weet op basis daarvan PS te adviseren. Je beschikt over creativiteit en vernieuwingskracht. Je kunt "out of the box" denken en werkt resultaatgericht. Je bent een teamspeler met gevoel voor politieke verhoudingen die door samen te werken goede resultaten weet te boeken.

Wij bieden

Naast een prettige werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden bieden wij, afhankelijk van kennis en ervaring, voor deze functie een salaris inclusief het Individueel Keuze Budget van maximaal € 68.966, -- bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (salarisschaal 11, norm 1 januari 2018).

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie dan kun je tot en met 21 juli 2018 contact opnemen met Mijke Boedeltje. Na 23 juli 2018 kun je hiervoor contact opnemen met Hugo Parker Brady, Onderzoekers Statengriffie, via (0592) 36 55 55. Heb je vragen over de procedure, dan kun je contact opnemen met Geertje Woldring, medewerker P&O, via (0592) 36 55 55.

Solliciteren?

Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan de Statengriffier van Drenthe, mevrouw S. Buissink en sturen naar werkenbij@drenthe.nl. Je brief dient uiterlijk zondag 19 augustus 2018 in ons bezit te zijn. Het maken van een persoonlijkheidsprofiel is een onderdeel van de procedure. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 6 en 21 september 2018.

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen