search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Vacature: Onderzoeker Statengriffie

De Statengriffie in Assen is een zelfstandige organisatie die rechtstreeks ressorteert onder Provinciale Staten van de Provincie Drenthe. Het 'Drents parlement' staat midden in de samenleving. Hierbij heeft de Statengriffie een verbindingsrol in een politiek gevoelig en bestuurlijk- en ambtelijk complex krachtenveld. Binnen deze dynamiek heeft de Statengriffie een belangrijke en unieke positie, waarbij het 'van buiten naar binnen' denken en het leveren van kwaliteit en toegevoegde waarde centraal staan. Vanuit dit perspectief vindt verdere organisatieontwikkeling plaats.

De Statengriffie is op zoek naar een Onderzoeker Statengriffie (32 - 36 uur per week)

De functie

Je speelt actief in op actuele ontwikkelingen binnen de samenleving en openbaar bestuur. Je vertaalt deze ontwikkelingen naar heldere informatie en adviezen, die bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming door Provinciale Staten. Je werkt met een grote mate van zelfstandigheid en hebt veel contacten met politici, ambtenaren en maatschappelijke instellingen. Je pioniert binnen een functie die in ontwikkeling is.

Als onderzoeker zullen je werkzaamheden bestaan uit de volgende taken:

 • Levert ondersteuning bij het analyseren van Europese, landelijke, politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op de beleidsterreinen van de provincie en brengt op onderdelen de consequenties voor de strategische agenda van PS in beeld en voor de uitvoering en evaluatie hiervan.
 • Adviseert (leden van) PS over het gebruik van de hen ter beschikking staande mogelijkheden van onderzoek.
 • Bewaakt en adviseert over kaderstelling, controle en vertegenwoordiging door PS.
 • Voert hiertoe onderzoeksopdrachten uit:
 1. Analyseert (strategische) beleidsvoorstellen van GS en derden en/of de planning en control documenten en stelt hierover oplegnotities op.
 2. Evalueert lopend beleid (onder andere via de inzet van het Drents panel).
 3. Draagt zorg voor de verbreding, verdieping, borging en overdracht van voor PS relevante kennis (onder andere door de organisatie van statenontmoetingen en de opstelling van statenmemo's en flexnotities).
 4. Doet onderzoek naar de werkwijze van PS.
 5. Ondersteunt PS bij (benoemde) grote projecten.
 • Stimuleert PS om zodanig gebruik te maken van hun onderzoeksmogelijkheden dat bestuurlijke daadkracht, participatie van burgers en een heldere profilering van PS met elkaar samenvallen.
 •  Draagt bij aan een herkenbare positie van PS en de Statengriffie voor onder meer burgers, instellingen en de provinciale ambtelijke organisatie.
 • Ontwikkelt programma's voor statenbijeenkomsten.
 • Is vraagbaak voor Statenleden, de provinciale ambtelijke organisatie en externen.

Wij vragen

 • HBO+ of academische opleiding, bij voorkeur met een sociaalwetenschappelijke achtergrond (bijvoorbeeld bestuurskunde of politicologie).
 • Brede en/of specialistische kennis van-, en ervaring met openbaar bestuur.
 • Vaardigheid in het inschatten van de politieke en bestuurlijke verhoudingen en de politiek bestuurlijke en technische haalbaarheid van onderzoek en adviezen en in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van voorstellen.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Vaardigheid om zich, in de context van de functie, staande te houden in een politieke en bestuurlijk complex krachtenveld, zodanig dat invulling gegeven wordt aan de rol van belangenbehartiger van PS.
 • Onderzoek vaardigheden, waaronder het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit diverse databestanden en anderen bronnen. Kennis van SPSS.

Competenties

Je bent in staat visie te ontwikkelen en kunt omgaan met strategische, complexe onderzoeksvraagstukken die je weet te vertalen naar uitvoering. Je wacht niet af en bent een aansprekende begeleider van (nieuwe) ontwikkelingen en weet anderen te inspireren. Je spreekt daarbij je creativiteit en vernieuwingskracht aan, kunt "out of the box" denken en werkt resultaatgericht. Je bent een teamspeler met gevoel voor politieke verhoudingen die door samen te werken goede resultaten weet te boeken.

Wij bieden

Naast een vernieuwde werkomgeving en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij, afhankelijk van ervaring, voor deze functie een salaris van max. € 64.856,-- bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (functieschaal 11, norm 1 juli 2015). Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de functie, dan kun je contact opnemen met Joris Blaauw, Onderzoeker Statengriffie, via (0592) 36 59 91. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Leon Zijlstra, HRM-adviseur via (0592) 36 57 73.

Solliciteren?

Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan Provinciale Staten van Drenthe en sturen naar statengriffie@drentsparlement.nl Je brief dient uiterlijk op 20 september 2015 in ons bezit te zijn. Het eerste sollicitatiegesprek is gepland op donderdag 1 oktober 2015, de afname van een persoonlijkheidsprofiel op 5 of 6 oktober en het tweede sollicitatiegesprek is gepland op vrijdag 9 oktober 2015. Bij benoeming in deze functie zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd worden.

Facebook

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen