Vacature: Adjunct Statengriffier

Gepubliceerd op: 22 mei 2023 16:05

De Statengriffie is op zoek naar een Adjunct Griffier (1,0 ft). 

Waarom wil jij werken voor het Drents Parlement?

Als Statengriffie hebben wij de ambitie om het Drents Parlement daarbij vooruit te helpen. Wij doen dat door de Staten- en commissieleden te ondersteunen zonder onderscheid én op een manier waardoor zij optimaal hun werk kunnen doen. Waar mogelijk dragen we bij aan de ontwikkeling van het parlement in zijn functioneren als bestuursorgaan/volksvertegenwoordiging. Het politieke landschap wordt daarbij steeds diverser. Wij werken permanent aan een Statengriffie die slagvaardig is, anticipeert, extern gericht is en die de Staten in positie brengt. Wij werken op basis van eigenaarschap, rollen en vanuit reflectie. In onze dienstverlening staan 5 kernwaarden centraal: politiek bewustzijn, klantgerichtheid, verantwoordelijkheid, duidelijkheid en teamwerk.

Wat doe je als Adjunct Griffier?

Je primaire focus is zorgdragen voor een hoogwaardige advisering en dienstverlening aan de Staten. Dat doe je onder andere door in samenspraak met de griffier regie te voeren op het bestuurlijk-juridische domein. Denk daarbij aan de voorbereiding van de vergaderingen van het Drents Parlement en van het presidium. Hiervan voer je in samenspraak met de griffier het secretariaat. Je bent verder nauw betrokken bij de activiteiten van de vertrouwenscommissie. Onderdeel van dit domein is ook de projectleiding van de uitvoering van de Kieswet en de begeleiding van de commissie voor de geloofsbrieven bij benoemingen.

Je ondersteunt en adviseert binnen deze werkzaamheden op tactisch niveau de Statenleden, het presidium en de commissaris van de Koning. Je speelt in op wensen en behoeften, biedt warme ondersteuning en gaat soepel met tegengestelde belangen en weerstand om. Je toont eigenaarschap in het regisseren van de bestuurlijk-juridische processen ten behoeve van het parlement en de voorzitter, zodanig dat de kwaliteit van het democratisch (besluitvormings-) proces is gewaarborgd.

Verder stuur je de beheersorganisatie binnen de griffie aan. Hiervoor draag je zelfstandig de verantwoordelijkheid. Je bent een realisator die de tijdige en zorgvuldige organisatie van vergaderingen en evenementen waarborgt. Je zit werkoverleg hierover voor en waarborgt dat daarmee samenhangende acties vanuit het team worden uitgevoerd.

Je bent het aanspreekpunt voor de penningmeesters van de Statenfracties en voert overleg met de accountant en het team financiën van Gedeputeerde Staten over de verantwoording van de uitgaven vanuit de fractievergoedingen.

En tenslotte ondersteun je en adviseer je in samenwerking en afstemming met de senior statenadviseur de Statencommissie. Gezamenlijk dragen jullie de verantwoordelijkheid voor een goede voorbereiding van de vergaderingen en de informatievoorziening die daarbij hoort. Hiervoor werk je samen met de onderzoekers binnen de griffie en onderhoud je contacten met de ambtelijke organisatie.

Wat neem je mee?

• Wo werk- en denkniveau
• Ruime ervaring binnen het openbaar bestuur (zeer gewenst)
• Ervaring bij een griffie (zeer gewenst)
• Je bent een expert in procesregie
• Je beweegt je soepel in een complexe politiek bestuurlijke omgeving. Je veert mee waar dat kan en bent standvastig wanneer dat moet.
• Je laat bij voortduring rolbewustzijn zien.
• Je beschikt over beïnvloedend vermogen en overtuigingskracht
• Je hebt een duidelijke visie op het gebruik van juridische instrumenten binnen een politiek-bestuurlijke omgeving
• Je bent inlevend, contactueel; een verbinder die bruggen kan bouwen
• Je bent aanspreekbaar, kunt reflecteren op je handelen en beschikt over incasserings- en relativeringsvermogen
• Je hebt een open en brede blik en hebt zicht op politieke, ambtelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en trends

Wat krijg je er voor terug?

Afwisselend en uitdagend werk in een maatschappelijke context, met een grote mate van zelfstandigheid en met veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en je rol binnen het team. Naast goede arbeidsvoorwaarden bieden wij, afhankelijk van ervaring, voor deze functie een salaris inclusief het Individueel Keuze Budget van maximaal € 6.854,94 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Simone Buissink, Statengriffier. Voor de procedure kunt je terecht bij P&O medewerker Geertje Woldring. Beide zijn te bereiken via telefoonnummer 0592 – 36 55 55. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Geïnteresseerd? 

Solliciteren kan via het digitale sollicitatieformulier t/m maandag 5 juni 2023.