search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Unaniem voor motie bijenbermen langs provinciale vaarwegen

De fractie van D66 heeft in de Statenvergadering van 8 juni een motie ingediend, waarbij het college wordt opgedragen om zogeheten bijenbermen te realiseren.

D66 stelt in de motie dat de bijensterfte een serieus ecologisch probleem is. Bijen zijn namelijk essentieel voor een effectieve bestuiving van planten en landbouwgewassen.

De provincie Drenthe zet zich sinds een aantal jaren in voor een bijenvriendelijk bermbeheer langs provinciale vaarwegen. Met de motie worden Gedeputeerde Staten opgeroepen om – naast het bestaande bijenvriendelijke bermbeheer - werk te maken van het actief inzaaien van vaarwegbermen met bijenvriendelijk bloemzaad te realisatie van bijenbermen. Het Drents parlement stemde unaniem in met de motie.

Lees hier de motie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen