search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Unaniem over motie Nationaal Holocaust Namenmonument Amsterdam

In de Statenvergadering van 25 april heeft het Drents parlement ingestemd met een motie, waarmee het college van Gedeputeerde Staten verzocht worden een financiële bijdrage te leveren ter bevordering van de totstandkoming van het Nationaal Holocaust Namenmonument te Amsterdam.

De motie, die ingediend is door D66, VVD en GroenLinks, beschrijft dat er in de tweede helft van 2018 gestart zal worden met de bouw van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Roma, Sinti en Joden uit Nederland.

Zowel de Nederlandse regering als tal van gemeenten hebben een financiële bijdrage geleverd, maar volgens het Nederlands Auschwitz Comité is er nog circa drie miljoen nodig voor de bouw.

Omdat dit monument bijdraagt aan het in stand houden van de herinnering aan de Nederlandse Holocaustslachtoffers en omdat Drenthe onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de Holocaust, zijn de fracties van mening dat ook Drenthe een financiële bijdrage zou moeten leveren.

De motie kreeg brede steun: alle Statenfracties stemden voor de motie.

Lees hier de gehele motie.

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen