search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Unaniem over motie: gelijke rechtsbehandeling gedupeerden gaswinning

De Statenfractie van de PvdA vindt het onaanvaardbaar dat gedupeerden van gaswinning en gasopslag in Drenthe een andere rechtspositie hebben dan wanneer zij in Groningen zouden wonen.

De fractie dient hierom een motie in (met alle andere Statenfracties als mede-indieners), waarmee het college van Gedeputeerde Staten verzocht wordt om bij de Regering en de Tweede Kamer erop aan te dringen dat inwoners van Drenthe geen andere rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming is en ook niet gaat ontstaan met de invoering van een nieuw schadeprotocol voor Groningen.  

Lees hier de motie 'gelijke rechtsbehandeling effecten gedupeerden gaswinning / gasoplag in Drenthe'.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen