search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Unaniem over de motie 'hartveilig Drenthe'

De fracties GroenLinks, CDA, PvdA, SP hebben op 11 november de motie 'Hartveilig Drenthe' ingediend.

In de motie wordt gesteld dat de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand in Drenthe negatief beïnvloed worden, omdat het in onze dunbevolkte provincie onmogelijk is om altijd binnen de kritische 6 minuten een ambulance ter plaatse te hebben. Op dit moment zijn er onvoldoende mensen (bekend) die als burgerhulpverlener met of zonder Automatische Externe Defibrillatoren (ook wel AED's genoemd) direct een reanimatie kunnen opstarten in de kritische minuten tot het moment van aankomst van de professionele zorgverleners.

De stichting Hartveilig Drenthe heeft als doel om in heel Drenthe een netwerk te creëren van actieve AED's in combinatie met burgerhulpverleners. In geval van nood kunnen deze hulpverleners opgeroepen worden.

Met de motie van GroenLinks, CDA, PvdA, SP wordt het college opgeroepen om met UMCG Ambulancezorg en met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) de haalbaarheid van het project Hartveilig Drenthe verder te onderzoeken.De motie is breed omarmd door het Drents parlement: alle fracties stemden vóór de motie.

Gerelateerd nieuws

Besluit 11 november 2016

Parlement stemt in met begroting

Het Drents parlement heeft op 11 november ingestemd met de begroting 2016. Daarnaast zijn 5 moties aangenomen. Lees verder in: Parlement stemt in met begroting MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen