search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Uitvoerig debat over de Omgevingsvisie

Op woensdag 19 september is uitvoerig gedebatteerd over de Omgevingsvisie Drenthe. Dit debat vond een dag ná de zogenaamde 'inspraakavond' plaats. Tijdens de inspraakavond op 18 september konden inwoners (al dan niet namens een organisatie) hun mening over de Omgevingsvisie kenbaar maken aan de leden van het Drents parlement.

In de Omgevingsvsie Drenthe staan de uitgangspunten over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Drentse natuur, de recreatie en het toerisme in onze provincie, over mobiliteit en leefbaarheid. Een belangrijk plan voor de toekomst van Drenthe dus! In het debat - waarbij veel vragen gesteld werden aan gedeputeerde Stelpstra- gaven de fracties hun eerste reactie op het voorstel van Gedeputeerde Staten. Hierin werd regelmatig verwezen naar de insprekers.Lees hier de bijdragen van de 15 insprekers.  

Op woensdag 3 oktober neemt het Drents parlement een besluit over de Omgevingsvisie Drenthe. De vergadering start om 13.00 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Lees op deze website de Omgevingsvisie en alle bijbehorende stukken.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen