search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Extra Statenvergadering op 1 december

De PvdA-fractie heeft Nelleke Vedelaar voorgedragen als kandidaat gedeputeerde om de vertrekkende Cees Bijl op te volgen. Nelleke Vedelaar was tot voor kort landelijk voorzitter van de PvdA.

Nelleke Vedelaar

Nelleke Vedelaar is 44 jaar en woonachtig in Holtheme, net over de provinciegrens in Overijssel. Van 2010 tot 2017 was zij wethouder in Zwolle, waarna zij de voorzittershamer van de PvdA overnam. Zij heeft als wethouder, en ook daarvoor, brede ervaring opgedaan op tal van terreinen zoals sociaal domein, wonen, werkgelegenheid en cultuur. Het is de bedoeling dat Nelleke de portefeuilles van Cees Bijl overneemt.

Op 1 december zal het Drents parlement naar verwachting de kandidatuur van Nelleke Vedelaar bekrachtigen, waarna zij geïnstalleerd wordt als nieuw lid van het college van Gedeputeerde Staten. Deze extra Statenvergadering start om 9.30 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. De vergadering is live te volgen op deze website. 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen