search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Steun voor betere bewegwijzering toeristische plaatsen

De fracties D66, VVD, ChristenUnie, Sterk Lokaal en CDA zijn van mening dat de bewegwijzering langs provinciale wegen in Drenthe op veel plaatsen met toeristische en/of culturele waarde gebrekkig is.

Om die reden hebben zij op 12 juli een motie ingediend, waarmee zij het college van Gedeputeerde Staten verzoeken om samen met gemeenten de mogelijkheden voor bewegwijzering te onderzoeken.

In het oog springende bewegwijzering (maar wel passend in het landschap) zal leiden tot meer aandacht en meer bezoekers voor culturele en toeristische plaatsen, zo stellen de fracties die de motie hebben ingediend. Een meerderheid van het Drents parlement deelt deze mening en stemt in met de motie (naast de indienende fracties ook PvdA, GroenLinks, PVV en 50PLUS). 

Lees hier de motie 'Bewegwijzering provinciale wegen'.  

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen