search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SterkLokaal: "IPO-congres in het Atlastheater in Emmen"

Op 10 oktober heeft de fractie van SterkLokaal vragen gesteld over het IPO congres in het Atlas theater in Emmen. 

"3 & 4 oktober was het IPO congres in het Atlas theater in Emmen. Een interessant congres dat goed bezocht werd door statenleden, gedeputeerden, fractiemedewerkers, CdK's en burgemeesters. Los van het inhoudelijke deel van het congres was er iets wat ons als Sterk Lokaal fractie mateloos heeft gestoord. De auto's van gedeputeerden en commissarissen van de Koning uit het hele land stonden met hun chauffeurs te wachten op het Raadhuisplein. Wij storen ons aan het feit dat dezelfde politici die hun chauffeurs laten wachten op het plein, in verkiezingstijd het hardst roepen dat de kloof tussen de burgers en de politiek kleiner moet worden. Hiermee geef je volgens Sterk Lokaal een volstrekt verkeerd signaal af. Anderen moeten hun auto parkeren in de parkeergarages onder het plein voor een aanzienlijk bedrag en zien dan dit tafereel... Sterk Lokaal is van mening dat dit nooit meer mag gebeuren heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Deelt het college onze mening dat dit beeld de kloof zichtbaar/voelbaar maakt? Zo niet kunt u dittoelichten?
  • Deelt het college onze opvatting dat het beter zou zijn geweest de auto's in nabijheid(gemeentehuis of parkeergarage ) te parkeren en bij vertrek laten voorrijden?
  • Deelt het college onze opvatting dat dit in het vervolg anders moet worden vorm gegeven?

Wij verzoeken u bovenstaande vragen schriftelijke te beantwoorden.

Namens de fractie van Sterk Lokaal,

Aimée van der Ham"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen