search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Sterk Lokaal: "Windenergie en draagvlak"

Op 2 oktober heeft Sterk Lokaal vragen gesteld over windenergie en draagvlak. 

"Op 10 juli ontvingen Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) een afschrift van een brief van de gemeente Borger-Odoorn aan de minister van Economische zaken. In die brief stelt de gemeente Borger-Odoorn, met juridische onderbouwing, de toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) bij de realisatie van een windpark binnen de gemeente ter discussie.

Omdat de rol van de provincie verandert wanneer de toepassing van de RCR verandert, wil de fractie van Sterk Lokaal graag antwoord op de volgende vragen:

  • Hebben GS kennis genomen van de brief van de gemeente Borger Odoorn?
  • Op welke wijze hebben GS zich voorbereid, of zijn GS zich aan het voorbereiden op een mogelijke herziening inzake de toepassing van de RCR?
  • Delen GS de mening van de gemeente Borger-Odoorn dat de RCR op de in de brief genoemde windparken niet van toepassing zou moeten zijn?
  • In de brief wordt gesproken over een gesprek tussen GS en de gemeente Borger/Odoorn op korte termijn. Zijn GS bereid dat gesprek aan te gaan? Zo ja, is er al een datum bekend waarop dit gesprek gaat plaatsvinden?
  • Wij zouden graag een schriftelijke reactie van GS ontvangen waarin zij aangeven, welke procedure zij denken te volgen wanneer de RCR niet langer van toepassing zou zijn. Zijn GS daartoe bereid?

Onlangs hebben GS laten weten dat zij geen gehoor zal geven aan het Initiatief van Meppel om te kijken of plaatsing van windturbines in die gemeente mogelijk is. Daarover hebben wij de volgende vragen.

  • Welke motivatie hebben GS voor deze stellingname?
  • Heeft de gemeente Meppel al op de stellingname door GS gereageerd? Zo ja, op welke manier?

Voor het programma De Monitor heeft gedeputeerd Stelpstra gezegd dat niet voor alle grote beslissingen draagvlak nodig is. "De rol van de volksvertegenwoordiging is juist om beslissingen te nemen, soms dwars door het draagvlak heen. Als er overal draagvlak voor moet zijn dan zou er weinig belasting meer betaald worden in dit land." Hierover hebben wij de volgende vragen.

  • Is deze uitspraak van de heer Stelpstra gedaan namens het hele college van GS?
  • Vinden GS dat het draagvlakonderzoek dat naar de windmolenparken in Aa & Hunze en Borger-Odoorn is gedaan geen rol hoeft te spelen in de besluitvorming over die parken?


De fractie van Sterk Lokaal,

Douwe Oosterveen." 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen