search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Waterleidingmaatschappij Drenthe"

Op 11 juli heeft de fractie van SP vragen gesteld over de Waterleidingmaatschappij Drenthe.

"De directie van de WMD heeft in een aandeelhoudersvergadering aangegeven de afschrijvingstermijnen voor de activa te willen wijzigen naar 35 jaar. Kennelijk heeft de WMD in voorgaande jaren een afschrijvingstermijn van 50 jaar gehanteerd. Gevolg van deze wijziging kan zijn dat de watertarieven voor bedrijven en inwoners van Drenthe worden verhoogd. Naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering over de jaarrekening 2017 van de WMD en de mededelingen in diverse media heeft de SP de volgende vragen:

 • Per wanneer is de afschrijvingstermijn voor de activa van de WMD verlengd naar 50 jaar?
 • Waren de (verwachte) verliezen bij de Indonesische projecten de reden waarom de afschrijvingstermijn van de activa toen werd verlengd?
 • De directeur van de WMD geeft in het Dagblad van het Noorden aan niet te weten waarom destijds is besloten de afschrijvingstermijn te verlengen. Als het niets te maken heeft met de verliezen in IndonesiĆ«, waarom werd de afschrijvingstermijn volgens u gewijzigd naar 50 jaar?
 • Voor welke soort materiele vaste activa binnen het waterleidingbedrijf is een afschrijvingstermijn van 50 jaar toegestaan?
 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) brengt jaarlijks advies uit aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. Heeft u contact gehad met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) over de gehanteerde afschrijvingstermijn van 50 jaar en de nu voorgestelde afschrijftermijn van 35 jaar?
 • Zo ja, wat was hun antwoord?
 • Steunt u de wens van de Raad van de gemeente Assen dat het watertarief voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk op hetzelfde niveau moet blijven?
 • Zo ja, welke mogelijke opties ziet u om de watertarieven zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden?
 • Zo nee, waarom niet?
 • U stelt in het dagblad van het Noorden dat als een tariefstijging wordt voorgesteld dit goed onderbouwd moet zijn met een investeringsplan. Wat is er mis met het huidige investeringsplan?
 • Na de verliezen op de Indonesische waterprojecten zakte de solvabiliteit van de WMD naar een onaanvaardbaar laag niveau. Is de kredietwaardigheid van de WMD nu wel op een aanvaardbaar niveau teruggebracht?
 • Wat is de solvabiliteitsratio van de WMD nu?

Namens de SP-fractie

Greetje Dikkers"

Betrokken statenleden

G.j. Dikkers
G.J. Dikkers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen