search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Slot op geitenhouderijen in Gelderland en Brabant"

Op 6 maart heeft de fractie van de SP vragen gesteld over een slot op geitenhouderijen in Gelderland en Brabant.

"Uit rapporten van de RIVM en de GGD blijkt dat mensen die in de buurt van pluimvee- en geitenhouderijen wonen een grotere kans hebben op longontsteking. GGD GHOR Nederland riep provincies en gemeenten in juli 2016 op maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen te beschermen.

In juli 2017 heeft de provincie Brabant de groei van de geitenhouderijsector stopgezet. In Gelderland vertoonde de geitenhouderij een sterke groei. Uit voorzorg werd daarom de ontwikkeling van de geitenhouderij ook in Gelderland onlangs stilgezet. Het aangekondigde aanvullende landelijke onderzoek werd niet afgewacht omdat de resultaten van dit onderzoek pas in 2020 worden verwacht.

De SP heeft de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) uit 2016 en de aanvullende studies uit 2017?
  • Welke maatregelen zijn er in Drenthe genomen n.a.v deze rapporten en de oproep (https://www.ggdghor.nl/nieuws/2016/07/07/maatregelen-nodig-om-gezondheidsrisicos-voor-omwonenden-veehouderijen-te-beperken/) van de GGD GHOR van juli 2016?
  • Kunt u een opsomming geven van de locaties en de afstand tot woningen van alle geitenhouderijen in Drenthe?
  • Hoeveel vergunningen voor uitbreiding of bouw van geitenhouderijen zijn er sinds 1-1-2017 tot heden vertrekt? Graag ook hiervan de locaties en afstand tot woningen aangeven.
  • Ziet u een sterke stijging van vergunningaanvragen voor geitenhouderijen in Drenthe?
  • Wordt bij de vergunningverlening in Drenthe een minimale afstand tot woningen aangehouden? Zo ja, welke afstand wordt aangehouden?
  • Welke maatregelen wilt u treffen om te voorkomen dat nieuwe geitenhouderijen of uitbreiding in de nabijheid van woningen kunnen worden gerealiseerd?

Namens de SP fractie Drenthe

Philip Oosterlaak

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen