search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

SP: “schuldhulpverlening GKB in Drenthe”

Op 26 januari heeft de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over schuldhulpverlening GKB in Drenthe.

“De raden van de deelnemende gemeenten in de Gemeentelijke Krediet Bank (Assen, Hoogeveen en Meppel) zijn onlangs geïnformeerd over de reorganisatie van de GKB. Behalve de hierboven genoemde gemeenten stoppen op termijn de andere gemeenten hun dienstverleningsovereenkomsten met de GKB.

Het CBS kwam deze maand met het bericht dat het aantal huishoudens dat langdurig in de armoede leeft in 2016 verder is toegenomen. Landelijk leven 224.000 huishoudens al vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

De SP heeft daarom de volgende vragen:

  1. Hoeveel huishoudens in Drenthe leven langdurig in armoede?
  2. Bent u op de hoogte van het voornemen van gemeenten om geen dienstverleningsovereenkomst met de GKB meer af te sluiten?
  3. Bent u het met ons eens dat dit gevolgen kan hebben voor de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening?
  4. Zo nee, op welke manier wordt in de andere Drentse gemeenten de schulphulpverlening ingekocht/georganiseerd?
  5. Hoe toegankelijk is de schuldhulpverlening geregeld in de Drentse gemeenten?
  6. Ziet u, naast de aanpak van armoede in Zuid-Oost Drenthe, ook een rol voor de provincie om armoede aan te pakken in de andere gemeenten?
  7. Zo nee, waarom niet?
  8. Zo ja, op welke manier?

Namens de SP fractie Drenthe,

Philip Oosterlaak”

Betrokken statenleden

Oosterlaak
Dhr P.H. Oosterlaak Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen