search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Salaris directeur Groningen Airport Eelde"

De fractie van de SP heeft op 9 februari schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het salaris van de directeur van Groningen Airport Eelde.

  • "Uit de door Groningen Airport Eelde (GAE) bekend gemaakte bedragen, die overgemaakt zijn aan Twynstra en Gudde, blijkt dat voor de werkzaamheden van Dhr. Hillen 1.800,- (excl.btw) per dag is betaald. De heer Hillen was van maart 2009 tot en met mei 2012 gemiddeld 3 dagen per week werkzaam als interimdirecteur van GAE.
  • Groningen Airport Eelde is voor 100% in handen van publieke aandeelhouders. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. Jaarlijks wordt er ruim 1 miljoen euro aan publieke middelen betaald aan GAE en het bedrijf maakt jaarlijks een verlies van ongeveer 500.000,-.
  • Op 12-11-2008 hebben de Staten een SP motie aangenomen die het College van Gedeputeerde Staten verzoekt conform de Balkenende-norm te handelen en voorstellen te doen om dit vast te leggen in subsidieverordeningen.

De SP heeft de volgende vragen:

  1. Is de bezoldiging van de directeur destijds ter vaststelling aan de aandeelhoudersvergadering voorgelegd?
  2. Zo ja, wat was de reactie van u als aandeelhouder op een vergoeding van 1.800,00 euro (excl.btw) per dag aangezien deze vergoeding ruim boven de Balkenendenorm uitkomt?
  3. Zo nee, waarom is er geen voorstel voor de bezoldiging van de interim-directeur voorgelegd aan de publieke aandeelhouders?
  4. Wanneer wist u van het zeer ruime salaris en wanneer heeft u de Staten geïnformeerd aangezien er een motie in 2008 door de Staten was aangenomen?
  5. Wat zijn de kosten van de huidige directeur en vallen deze binnen de Wet Normering Topinkomens?
  6. Welke kosten zijn er tussen 2009 en 2012 naast de vergoeding voor de werkzaamheden van dhr. Hillen verder nog bij GAE in rekening gebracht door Twynstra en Gudde?

Namens de fractie van de SP
Wim Moinat"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen