search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "ophogen erf Lhee 10, Westerveld"

Op 30 maart heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld over de ophoging van een erf en de gevolgen voor een naastgelegen boerderij in de gemeente Westerveld.

"Op de website van Erfgoedvereniging Heemschut staat het bericht dat ze zich grote zorgen maken over de ophoging van een erf van Lhee 10 en de gevolgen voor een naastgelegen boerderij aan de Lhee 9 in de gemeente Westerveld. De laatstgenoemde boerderij is een rijksmonument dat behoort tot het karakteristieke landschap van een deel van het dorp Lhee.

Heemschut Drenthe constateert dat de gemeente Westerveld een grote fout maakte toen zij vergunning verleende voor de bouw van een schuur op het naburig erf van Lhee 10. De gemeente vergat het bouwplan te toetsen aan de eisen van het karakteristieke landschap. In plaats van halverwege terug te keren op haar schreden doet de gemeente er vervolgens alles aan die fout weg te poetsen.

Op advies van de bezwarencommissie besloten burgemeester en wethouders op 22 maart de omgevingsvergunning voor de gebouwde schuur in te trekken. Er komt nu een nieuwe procedure met onder meer een herziening van het bestemmingsplan.

Heemschut vreest dat de in dit geval door Westerveld gevolgde procedure een vrijbrief is voor verdere aantasting van nog veel meer karakteristieke landschappen. Te beginnen in Westerveld maar ook in andere Drentse gemeenten. Heemschut constateert dat gemeenten steeds minder kennis van erfgoed hebben omdat ze hier steeds minder in investeren.

De SP heeft de volgende vragen:

  1. Hoe beoordeelt u de bovengenoemde gang van zaken in de gemeente Westerveld?
  2. Welke fouten zijn er volgens u gemaakt en wat moet er volgens u nu gebeuren om deze fout(en) te herstellen?
  3. Deelt u de zorgen van de erfgoedvereniging Heemschut dat de gevolgde procedure een vrijbrief is voor verdere aantasting van nog veel meer karakteristieke landschappen en kunt u dit toelichten?
  4. Wordt u op enige manier betrokken bij de vervolgstappen die de gemeente Westerveld neemt nadat de omgevingsverordening kort geleden toch is ingetrokken en kunt u dit toelichten?
  5. Welke rol ziet u voor zichzelf voor het toezien op de instandhouding van karakteristiek landschappen?
  6. Deelt u de mening van Heemschut dat gemeenten steeds minder kennis hebben van erfgoed en kunt u dit toelichten?

Namens de fractie van de SP

Ko Vester"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen