search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Europese dienstenwet"

Op 6 augustus heeft de Statenfractie van de SP schriftelijke vragen gesteld over de Europese dienstenwet. 

"Op 19 juli ontvingen wij uw antwoord op onze vragen over de Europese Dienstenwet en de voorgenomen wijziging van de notificatieverplichting. De aanleiding voor onze vragen was dat de wijzigingen grote gevolgen kunnen hebben voor de vrijheid van gemeenten en provincies om eigen beleid te maken. Naar aanleiding van uw antwoord hebben wij de volgende aanvullende vragen:

  1. Welke bepalingen uit de Provinciale Omgevingsverordening 2018 vallen onder de reikwijdte van de Dienstenwet?
  2. U geeft aan dat de administratieve lasten op dit moment beperkt zijn. Hoeveel fte is op dit moment nodig voor de toetsing aan de Dienstenwet en de notificatie? Hoeveel meldingen worden er per jaar gedaan?
  3. U geeft aan dat u erop vertrouwd dat de inspanningen van de Nederlandse lidstaat, leiden tot een beter werkende dienstenmarkt, zonder dat het besluitvormingsproces van de provincie onevenredig wordt belemmerd. Wat gaat u doen als de voorwaarden van Nederland niet worden ingewilligd?
  4. U geeft aan nog geen overzicht te kunnen maken van de op stapel zijnde besluiten die onder deze nieuwe notificatieverplichting gaan vallen omdat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond. Kunt u beloven een dergelijk overzicht te sturen zodra dit wel het geval is?

In afwachting van uw reactie,

namens de SP-fractie

Philip Oosterlaak"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen