search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Beleid stiltegebieden"

Op 3 augustus heeft de SP vragen gesteld over het stiltebeleid van de provincie.

"In het dagblad Trouw van donderdag 30 juli jl. is in een tweetal artikelen, gevolgd door een redactioneel commentaar op zaterdag 1 augustus, aandacht geschonken aan het stiltebeleid van de provincie Drenthe. Aanleiding vormde de wens van de Drentse Natuur- en Milieufederatie dat de provincie meer werk maakt van het beleid rond stiltegebieden. Er zijn inmiddels elf stiltegebieden aangewezen. "Maar meer dan de gebieden aanwijzen heeft de provincie in die twintig jaar niet gedaan" zegt het NMF. Ook in een recente beleidsanalyse, in opdracht van de provincie verricht, wordt volgens het artikel in trouw de rol van Drenthe onduidelijk en passief genoemd.

Het beleid wordt gekwalificeerd als "verdwenen naar de achtergrond" en "niet concreet". En er zou geen samenwerking zijn tussen betrokken partijen. De kritiek spitst zich met name toe op het handhaven c.q. beschermen van de stilte. Te weinig zou aan bezoekers aan het begin van het betreden van een stiltegebied worden duidelijk gemaakt dat het hier gaat om een stiltegebied en wat dat betekent. Ook zou het niet gelukt zijn om afspraken te maken over vermindering van geluidshinder van zowel weg- als vliegverkeer. Als voorbeeld wordt genoemd de geluidshinder uit Eelde en bij het hoogveengebied Fochtelërveen.

In een reactie op de uitkomsten van de genoemde beleidsanalyse heeft u als provincie aangegeven dat het rapport nog moet worden bestudeerd. SP maakt zich zorgen, zeker in een provincie die rust als een van haar kernwaarden benoemt.
"De provincie moet voorkomen dat de stilte hierover oorverdovend wordt." Daarom de volgende vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van de publicaties in Trouw?
  2. Wat was voor u de aanleiding om opdracht te geven voor het maken van een beleidsanalyse?
  3. Bent u verrast door de kwalificaties van uw rol als "onduidelijk" en "passief" ?
  4. Heeft u eerder signalen en klachten ontvangen van onvrede over uw beleid in deze?
  5. Zo ja, welke stappen heeft u toen ondernomen?
  6. Volgens een in Trouw geciteerde boswachter weten recreanten helemaal niet dat ze zich in een stiltegebied bevinden. Bij welke stiltegebieden staat een bord dat de recreanten duidelijk maakt dat ze zich in een stiltegebied bevinden?
  7. Wat bedoelt u met "moderniseren" van uw beleid? U noemt in een reactie aan Trouw de uitkomsten van de beleidsanalyse een belangrijke bouwsteen daarvoor.
  8. Wanneer kunnen wij als Staten van u inzage krijgen in de beleidsanalyse en uw reactie c.q. voorstellen op de daarin genoemde uitkomsten?

Namens de fractie van de SP
Louise Smits"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen