search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP : "notitie van de WMD over de Ander water activiteiten in Drenthe"

Op 11 januari heeft de fractie van de SP vragen gesteld n.a.v. de notitie van de Waterleidingmaatschappij Drenthe over de Ander water activiteiten in Drenthe.

" N.a.v de notitie van de Waterleidingmaatschappij Drenthe over de Ander water activiteiten in Drenthe heeft de SP de volgende vragen:

  • De opstallen en installaties op de locatie Erica zijn nog steeds eigendom van WMD. Wat is de boekwaarde hiervan?
  • Wat is de huidige waarde van het multimediagebouw van de WMD?
  • De aanzienlijke aanloopverliezen bij de bottelactiviteiten bij VOF Anloo en VOF Hondsrug zijn gefinancierd door leningen van de WMD. Hoe hoog waren die leningen?
  • Wat is nog de waarde en de looptijd van deze leningen?
  • Bij voortzetting van de bottelactiviteiten zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk. Hoe hoog zijn die investeringen en door wie moeten die worden gefinancierd?
  • Ondanks dat de invloed van de drinkwaterwinning beperkt is, is er lange tijd druk uitgeoefend op WMD om mee te werken aan verdrogingsbestrijding aan de oostzijde van Assen in het stroomgebied van de Drentse Aa. Door wie, en op welke manier is er lange tijd druk uitgeoefend op de WMD?
  • Golfbaanonderhoud kan niet worden aangemerkt als core business voor een drinkwaterbedrijf. Wat was de motivatie om desondanks in 2015 een nieuwe onderhoudsovereenkomst te sluiten tot en met 2028?
  • De WMD betaalt de korting die de golfbaan krijgt voor het onderhoud door BètaWater. Hoeveel betaalt de WMD per jaar voor deze korting?

Namens de fractie van de SP

Greetje Dikkers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen