search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Geitenhouderijen"

Op 13 november heeft de fractie van de SP (aanvullende) vragen gesteld over geitenhouderijen.

"Aanvullend op onze vragen van 5 maart 2018 en uw beantwoording van 5 april 2018 hebben wij de volgende vragen:

1. Zijn de volgende vergunningaanvragen u bekend?

• Gemeente Borger-Odoorn, Borger, Strengenweg 7, het wijzigen van het veebestand (aanvraag) Aanvragen Omgevingsvergunning WABO Uitgebreide procedure Datum ontvangst: 03-10-2018.  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende aanvragen omgevingsvergunningen zijn ontvangen: Borger Strengenweg 7, het wijzigen van het veebestand, 18334-2018

• Gemeente Borger-Odoorn, Borger, Strengenweg 9, het oprichten van een bedrijfsgebouw (aanvraag) Aanvragen Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure Datum ontvangst: 01-10-2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende aanvragen omgevingsvergunningen zijn ontvangen:Borger Strengenweg 9, het oprichten van een bedrijfsgebouw, 18238-2018

2. Is het juist dat de aanvraag het houden van 1225 geiten betreft? Hoe verhoudt een dergelijke aanvraag zich met het beleid inzake het niet toestaan van nieuwe intensieve dierhouderijen? Zijn nog meer aanvragen te verwachten gezien recente ontwikkelingen in de branche?

3. Aan welke kaders op het vlak van de volksgezondheid kan een dergelijke aanvraag op dit moment getoetst worden? Acht u die voldoende?

4. Voor de ziekte Q koorts is vaccinatie inmiddels verplicht. Kunt u aangeven op welke wijze controles op inentingen op dit moment plaatsvindt? Worden alle bedrijven en instellingen die zich bezighouden met geitenhouderij waarvoor vaccinatie verplicht is, inmiddels gecontroleerd?

5. Is er voor u aanleiding versneld naar de regelgeving te kijken, hangende nader onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid ondermeer voor wat betreft longziektes die relatief vaker voorkomen in de nabijheid van geitenhouderijen?

In afwachting van uw reactie,

namens de SP-fractie

Philip Oosterlaak"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen