search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "bericht van RTV Drenthe getiteld Apothekers strijden voor vergoeding medicijnafval”

Op 29 juni heeft de fractie van de SP vragen gesteld over een bericht van RTV Drenthe getiteld "Apothekers strijden voor vergoeding medicijnafval".

"In het bericht op RTV Drenthe van 29-06-2017 (zie bijlage 2) staat dat steeds meer apothekers weigeren om medicijnen voor patiënten weg te gooien. Apothekers die nog wel medicijnresten inzamelen krijgen een flinke rekening gepresenteerd. Vorig jaar hebben de SP en GroenLinks voorgesteld om tot een regionaal inzamelingsysteem te komen. We willen daarmee voorkomen dat steeds meer medicijnresten in het riool of bij het afval terecht komt.

De Statenfracties van de SP en GroenLinks hebben vorig jaar hun motie aangehouden over het regionaal inzamelen van medicijnafval (zie bijlage 1). Uw college gaf aan eerst in gesprek te willen gaan met de Vereniging van Drentse gemeenten. U gaf ook aan dat er op landelijk niveau gesprekken over het medicijnafval werden gevoerd.

N.a.v. het bericht op RTV Drenthe en onze aangehouden motie heeft de SP de volgende vragen:

 • Hoe zijn de gesprekken met de Drentse gemeenten verlopen?
 • Zijn er concrete afspraken gemaakt met de gemeenten?
 • Wat is er op landelijk niveau aan concreets te melden over de in het bericht op RTV Drenthe geschetste problemen?
 • Heeft u contact gezocht met de Nederlandse Vereniging van Apothekers?
 • Zo ja, wat was uw conclusie nav dit gesprek?
 • De SP en GroenLinks stelden voor om te komen tot een regionaal inzamelingssysteem. Wat is uw mening over het invoeren van een regionaal inzamelingssysteem?

Namens de SP fractie

Wim Moinat"

 

 

Bijlage 1: Aangehouden motie SP en GroenLinks: MOTIE inzameling van medicijnafval, Provinciale Staten van Drenthe; ln vergadering bijeen op woensdag 13 juli 2016;

Betreft: de inzameling van medicijnafval (inclusief injectienaalden)

Overwegende dat:

 • de apotheek de meest logische plek is waar mensen hun medicijnafval kunnen inleveren;
 • steeds meer apothekers restanten medicijnen niet meer terug willen nemen;
 • apothekers niet verplicht zijn om restanten medicijnen terug te nemen;
 • de provincie Utrecht als aanjager een goed werkend inzamelsysteem heeft opgezet samen met de gemeenten en de afvalverwerkers.
 • de Utrechtse gemeenten hiervoor 0,15 cent per inwoner per jaar betalen. - voor heel Drenthe dit dan neerkomt op 73.000 per jaar.(inwoners Drenthe 488.670 x 0,15 = 73.300)

Zijn van mening dat:

 • er een milieuvriendelijk en veilig inzamelsysteem moet komen waarmee op een eenvoudige wijze naalden, spuiten en medicijnen ingeleverd kunnen worden;

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

 • in gesprek te gaan met de Nederlandse vereniging van Apothekers en de VDG of er in Drenthe een regionaal inzamelsysteem voor restanten medicijnen en gebruikte en ongebruikte injectienaalden opgezet kan worden.
 • om voor de begroting een verslag van de uitkomsten van dit overleg naar de Staten te sturen.

 

 

Bijlage 2: Bericht RTV Drenthe 29-06-2017: Apothekers strijden voor vergoeding medicijnafval

ZUIDLAREN/VRIES - Apothekers in Tynaarlo en Coevorden krijgen een flinke rekening als ze oude medicijnen innemen van patiënten. Ze moeten namelijk zelf betalen voor de verwerking van dit afval. In Tynaarlo heeft dat grote gevolgen. Want steeds meer apothekers weigeren nog om medicijnen voor patiënten weg te gooien.

In de apotheek in Vries kun je daarom sinds een half jaar geen medicijnen meer inleveren. Het kost de apotheek simpelweg teveel geld. "Het is gewoon een signaal afgeven naar de gemeente. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die kosten, de gemeente wel", zegt apotheker Marianne van Tilburg. "Er kwam steeds meer afval, dus de kosten namen ook toe."

'Een pak melk breng je ook niet terug'

De apotheek in Zuidlaren neemt al ruim vier jaar geen overtollige medicijnen meer terug. "Als je een pak melk koopt en dat is niet goed meer dan gooi je dat door de gootsteen en breng je het niet terug naar de winkel. Mensen denken bij medicijnen dat de apotheek dat hoort te verzamelen, maar logisch is dat dus niet", aldus apotheker Anand Rambharos.

De apotheek in Zuidlaren bespaart ruim 7.000 euro per jaar door de medicijnen niet terug te nemen.

Gratis naar de milieustraat als particulier

Inwoners van de gemeente Tynaarlo, waar Vries en Zuidlaren onder vallen, kunnen hun medicijnen wel gratis inleveren in de milieustraat. Maar veel mensen gooien hun ongebruikte medicijnen gewoon in de prullenbak. En dat kan volgens apotheker Rambharos gevaarlijke situaties opleveren. "Denk aan oma die de pillen in de prullenbak gooit en de kleinkinderen die de gekleurde pillen zien en denken dat het snoepjes zijn."

Ook spoelen sommige mensen hun medicijnen door het toilet waardoor het in het drinkwater terecht komt.

Valt onder bedrijfsafval

Volgens de gemeente Tynaarlo vallen de ingeleverde medicijnen bij de apotheek onder het bedrijfsafval. En het opruimen van bedrijfsafval moet je zelf betalen. Maar binnen de gemeente wordt wel over het afvalplan gesproken. Want in 2019 komt er een nieuw beleid.

"Wij hebben gisteravond een informatiebijeenkomst gehouden met de raad. Daar is ook gesproken over wat we moeten doen met het bedrijfsafval en het inleveren van medicijnen. De komende maanden wordt het nieuwe beleid uitgewerkt. In september beslist het college daarover, daarna moet de gemeenteraad er nog een klap op geven", vertelt wethouder Henk Lammers.

Minister denkt mee

De apothekers krijgen steun van minister Schultz. Ook zij wil niet dat apotheken betalen voor de afvoer van medicijnafval. Zij heeft de kamer beloofd om zich hiervoor in te zetten.

Apotheker Rambharos pleit voor duidelijkere wetgeving, zodat voor iedereen duidelijk is wie waarvoor moet betalen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen