search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

VVD: "Vertrek Kamer van Koophandel uit Emmen"

De fractie van de VVD heeft op 6 december schriftelijke vragen gesteld over het vertrek van de Kamer van Koophandel (KvK) uit Emmen.  

"Uit de pers hebben we vernomen dat de KvK in Drenthe op 20 december voorgoed haar deuren sluit. Bezuinigingen zouden hier aan ten grondslag liggen. Startende ondernemers die zich in Emmen willen laten inschrijven in het handelsregister, moeten vanaf dat moment persoonlijk naar Zwolle of Groningen. Dit omdat digitaal inschrijven op dit moment nog niet mogelijk is. Dit nieuws verrast ons niet alleen, maar baart ons ook zorgen en daarom heeft de VVD Drenthe een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

  1. Was het college op de hoogte van de geplande sluiting? Zo ja, wat vindt het college van dit voornemen?
  2. Klopt het dat de locatie in Emmen het hoogste aantal inschrijvingen van Noord-Nederland kent?
  3. Is het college met ons van mening dat de KvK een basisvoorziening is en dat het niet gewenst is dat startende ondernemers moeten uitwijken naar Groningen of Zwolle om zich in te laten schrijven? En dat moet worden ingezet op de (versnelde) ontwikkeling van digitaal inschrijven?
  4. Gaat het college hierin actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de voorzieningen binnen de KvK gewaarborgd blijven? Zodat het (startende) ondernemersklimaat in Drenthe niet verslechtert? Zo ja, op welke wijze?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD

Annigje Udinga"

Betrokken statenleden

A. Udinga
A. Udinga Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen