search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

VVD: "Plannen zonneparken/-akkers

De VVD Statenfractie heeft op 9 oktober schriftelijke vragen gesteld over de plannen van gemeenten met betrekking tot zonneparken en zonneakkers.

"Jongstleden woensdag hebben Provinciale Staten de nieuwe omgevingsvisie en de nieuwe omgevingsverordening vastgesteld.

Ondertussen lezen we in de media dat gemeenten bezig zijn met zonne-akker plannen die, zo op het eerste gezicht, niet passen binnen de nieuwe omgevingsvisie.

Mogelijk hebben ze de kaders daarvoor al eerder wel afgestemd met de provincie, en pasten ze toen (nog wel) binnen de oude omgevingsvisie.

  1. De VVD-fractie wil graag van GS weten, en wil graag een overzicht van, zonneparken, toetsingskaders en zonnekaarten (voor zover niet al reeds in gebruik genomen) welke binnen de oude omgevingsvisie met gemeenten zijn afgestemd.
  2. Daarbij vernemen wij graag wat -op basis van de oude omgevingsvisie- het advies is geweest van de Provincie (ambtelijk of bestuurlijk).
  3. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in de plannen, toetsingskaders en zonnekaarten welke onder de nieuwe visie niet of onder andere condities zouden zijn goedgekeurd. Kunt u dit er bij aangeven?
  4. Bovendien willen wij graag weten of uw college iets gaat doen om de nog niet gerealiseerde/door gemeente vergunde plannen en toetsingskaders alsnog binnen de nieuwe omgevingsvisie te brengen.
  5. En zo ja, op welke manier, en wanneer zal hierover duidelijkheid ontstaan naar de gemeenten en inwoners?

Met vriendelijke groet,

namens de VVD-fractie

G. (Ton) Serlie"

Betrokken statenleden

Serlie
Dhr. G. Serlie Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen