search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

SP: "Wijziging gasopslagplan"

De SP-fractie heeft op 11 augustus schriftelijke vragen gesteld over de wijziging van het opslagplan voor de ondergrondse gasopslag in Norg. 

"Op 6-8-2015 heeft de ministerie van Economische Zaken ingestemd met een aanvraag van de NAM d.d. 16-7-2015 tot wijziging van het opslagplan voor de ondergrondse gasopslag in Norg. De wijziging bestaat kortgezegd uit het toestaan van grotere drukverschillen in compartiment 2 van de opslaglocatie Norg.

In 2014 zijn er minimale en maximale hoeveelheden druk vastgesteld om seismische risico's bij de gasopslag Norg tegen te gaan. De NAM wil nu een aanpassing omdat ze anders minder gas kunnen opslaan dan ze zouden willen/moeten.

Er is door het ministerie van EZ advies ingewonnen bij o.a. de Technische commissie voor bodembeweging. Het Tcbb had onvoldoende tijd voor het opstellen van een gedegen advies (zie bijlage 3). De Tcbb stelt a.o. dat de bechikbare informatie minimaal was en er was beperkte mogelijkheid om met betrokkenen te overleggen. De Tcbb benadrukt het feit dat er over het gedrag van het veld bij Norg onder de voorgenomen condities onvoldoende bekend is en dit al eerder door de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is onderkend. Dit gebrek aan kennis noopt tot extra voorzichtigheid aldus het Tcbb.

De gang van zaken rond deze wijziging en de eventuele gevolgen baart de SP zorgen. We hebben de volgende vragen:

  1. Wanneer en op welke wijze heeft u kennis genomen van het besluit van het ministerie van Economsiche Zaken tot wijziging van het gasopslagplan Norg ?
  2. Wat is uw oordeel over de snelheid (binnen 15 werkdagen) en de zorgvuldigheid waarmee het ministerie de aanvraag door de NAM tot wijziging van de minimale en maximale druk in het gasveld Norg heeft goedgekeurd?
  3. Een argument van de NAM om de grotere drukverschillen toe te staan, is dat er in de afgelopen 16 jaar maar twee aardbevingen hebben plaatsgevonden. Er wordt nu maximaal 7 miljard m3 werkvolume (de hoeveelheid gas die er in een jaar in en uitgaat) toegestaan voor de gasopslaglocatie Norg. Ruim twee keer zoveel als de afgelopen 16 jaar. Wat vindt u van het argument van de NAM?
  4. Wanneer en door wie worden/werden de bewoners, die boven het opslaggebied wonen, geïnformeerd over dit gewijzigde opslagplan?
  5. Het Centrum Veilig Wonen zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades aan woningen en gebouwen in Groningen. Kunnen mensen in Drenthe hier ook hun schade melden? Zo, nee waar moeten ze dan hun schade melden/claimen?
  6. Het plan om naast de aardgasleiding van Langelo naar Sappemeer ook een leiding aan te leggen voor het transport van wateraardgascondensaat (WACO) is uiteindelijk niet doorgegaan. De NAM gaf in 2012 aan dat de verwachte toename van wateraardgascondensaat slechts in beperkte mate zal optreden. Wat is anno 2015 de verwachte toename van wateraardgascondensaat?
  7. In het rampenbestrijdingsplan UGS Norg van 12-05-2015 staat geen instructie hoe te handelen wanneer er met het transport, via tankwagens met het zeer gevaarlijke wateraardgascondensaat van Norg naar de opslag- en scheidingsfacaliteit van de NAM in Delfzijl, iets mis gaat. Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheidseisen en de rampenbestrijding bij het transport van WACO?

Namens de fractie van de SP
Ko Vester"

Betrokken statenleden

Vester
Dhr J. Vester Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen