search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

SP: "Sensor Universe"

Op 25 november 2015 heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld over Sensor Universe.

"Per 1 april 2014 is Sensor Universe niet meer operationeel. In de periode 2008 tot en met 2014 hebben de gemeente Assen, de provincie Drenthe, SNN, de Rijksoverheid en de Europese commissie subsidie beschikbaar  gesteld voor projecten op het gebied van sensortechnologie.

Naar wij hebben vernomen heeft de Raad van Toezicht (RvT) van Sensor Universe een eindrapportage gestuurd naar het SNN. Over deze eindrapportage heeft het SNN aanvullende vragen gesteld en de RvT heeft tot half december 2015 de tijd om hierop te reageren. De Staten van Drenthe worden naar verwachting in maart 2016 hierover geinformeerd. 

De SP fractie wil graag eerder geïnformeerd worden over de verantwoording van de vele miljoenen aan gemeenschapsgeld die richting de sensortechnoloigie zijn gegaan. Vandaar de volgende vragen:

  1. Hoeveel subsidie is er in de periode 2008-2014 gegaan naar Sensor Universe? Graag een uitsplitsing Europees, gemeente Assen, provincie Drenthe en de Rijksoverheid.
  2. Was Sensor Universe de enige begunstigde voor alle subsidiestromen richting de sensortechnologie?
  3. Zo nee, welke begunstigden waren er nog meer t.a.v. de sensortechnologie?
  4. Hoeveel subsidie hebben deze begunstigden ontvangen? Ook hier graag een uitsplitsing zoals onder vraag 1.
  5. Op welke datum heeft de Raad van Toezicht van Sensor Universe de eindrapportage ingeleverd?
  6. Welke aanvullende vragen heeft de SNN gesteld over de eindrapportage?
  7. Zijn er bij uw college zorgen over de verantwoording van de sensorsubsidies richting de Europese commissie en de Rijksoverheid?
  8. Zo ja, welke zorgen heeft u hierover en wat is uw inschatting van de financiele risico's voor Drenthe?

Namens de fractie van de SP

Wim Moinat"

Betrokken statenleden

Moinat
Dhr. W.L.H Moinat Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen