search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

SP: "Omgevingsverordening 2018 en de plannen van de gemeente Assen voor Detailhandel bij het TT-circuit"

Op 25 september heeft de fractie van de SP vragen gesteld over de Omgevingsverordening 2018 en de plannen van de gemeente Assen voor Detailhandel bij het TT-circuit.

"De gemeente Assen heeft in april/mei een zienswijze ingediend op de provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening 2018. Bij de (openbare) nota van antwoord op de zienswijzen zitten geen originele zienswijzen per indiener maar een samenvatting per thema. Gezien de jarenlange discussie over het verzoek van de gemeente Assen aan de Provincie om mee te werken aan de vestiging van detailhandel bij het TT-circuit hebben wij de volgende vragen:

  • Kunt u voor de behandeling van de provinciale omgevingsvisie en verordening de complete zienswijze van april/mei inclusief het verzoek om kaarten aan te passen van de gemeente Assen naar de provinciale Staten sturen?
  • Onder welk bestemmingsplan valt de beoogde locatie voor de detailhandel bij het TT-circuit en hoe luidt de bestemming van die locatie?
  • Heeft u op verzoek van de gemeente Assen de kaart voor de detailhandel locatie bij het TT-circuit zo aangepast dat ontwikkeling van een outletcentrum op die plek mogelijk wordt gemaakt?
  • Zo ja, waarom heeft u Provinciale Staten daarvan niet op de hoogte gebracht?
  • Zo nee, graag uitleg op welke wijze de ontwikkeling van detailhandel in de periferie en specifiek de ontwikkeling van detailhandel bij het TT-circuit wordt uitgesloten via de omgevingsverordening?
  • Is de omgevingsverordening op het punt van weidewinkels "dienstenrichtlijn-proof" voordat de verordening wordt vastgesteld?
  • Zo nee, wat zijn volgens u de gevolgen van het vaststellen van de omgevingsverordening 2018 als deze niet 'dienstenrichtlijn-proof' is?
  • Met het oog op de tot nu toe gevoerde discussies in de provinciale staten is de indruk dat met het opnemen van het artikel over weidewinkels in de provinciale verordening er voldoende waarborgen zijn om de detailhandel in de periferie tegen te gaan. We vragen u daarom om deze vragen voor de vaststelling van de omgevingsverordening te beantwoorden.

In afwachting van uw reactie,

namens de SP-fractie

Wim Moinat

Betrokken statenleden

Moinat
Dhr. W.L.H Moinat Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen