search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV:"Situatie van de scholen in kleine kernen"

Op 22 mei heeft de PVV-fractie vragen gesteld over het basisonderwijs in kleine kernen.

"De gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat er voldoende openbaar basisonderwijs is in hun gemeente. Deze wettelijke eis lijkt weggepoetst te worden, doordat de gemeente het Openbaar Basisonderwijs heeft overgedragen aan openbare Stichtingen. Deze openbare Stichtingen besluiten zelfstandig waar, welke openbaren basisscholen in stand worden gehouden. De kleine scholen moeten rendement halen, m.a.w. zij moeten aan de financiële eisen van een budget kunnen voldoen. Nu doen zich twee problemen voor:

  1. Wat stelt de wettelijke eis van voldoende openbaar onderwijs in de praktijk nog voor, als de verantwoordelijkheid voor dat onderwijs door de Gemeente is overgedragen?
  2. Gaat het rendement denken bij scholen in kleine kernen voor het instandhoudingproces van voldoende openbaar onderwijs?

Dit zijn niet alleen bestuurlijke en politieke vragen maar ook heel praktische vragen waar ouders mee zitten, die het er niet mee eens zijn, dat een openbare basisschool verdwijnt of is verdwenen. Deze ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd, met de mededeling, dat de gemeente daar niet over gaat. Waar kunnen zij daadwerkelijk invloed uitoefenen op de gang van zaken en wie bewaakt in politiek opzicht de wettelijke eis van voldoende openbaar onderwijs?

Voorafgaand aan een discussie over dit onderwerp eerst vragen om zicht te krijgen op de feitelijke situatie:

  1. In hoeveel kernen, dorpen in Drenthe is nog openbaar basisonderwijs aanwezig (in relatie tot het aantal kernen, dorpen)
  2. In hoeveel kernen, dorpen in Drenthe is het openbaar basisonderwijs, de afgelopen 5 jaar,  respectievelijk 10 jaar verdwenen?
  3. Wie beschermt de wettelijke eis voor voldoende openbaar onderwijs?
  4. Wie komt op voor het belang van kleine scholen in kleine kernen. Dit belang zou bepalend moeten zijn voor het voortbestaan en niet het budget (rendement denken)

Deze kwestie van de kleine scholen is een frustratie van ouders, niet alleen vanwege het verdwijnen, maar ook vanwege de machteloosheid, die ervaren wordt. De politiek zou zich bewust moeten zijn van het feit, dat het antwoord we gaan er niet meer over, niet meer kan.

Namens de fractie van de PVV,

Nico Uppelschoten"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen